ا

 • اشکورکیایی، افشین تبارشناسی استیلای حکومت امویان بر هویت ایرانیان: تحلیل سامانه عربی-اسلامی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 69-91]

 • اطاعت، جواد هویت دایاسپورایی و ارتباط با وطن: مطالعه موردی عراقیهای مقیم آمریکا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 175-203]

 • اطهری، حسین دشواره رویاگونگی و توسعه؛ نگاهی به مناسبات دولت با مدرنیته در ایران پسا انقلاب [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 11-35]

 • اکبری، سارا بررسی مناسبات بازار سنتی و ساخت سیاسی در دوره هاشمی رفسنجانی (1376-1368) [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 237-264]

 • امانی، زهرا ماهیت دولت پنهان در خاورمیانه؛ مطالعه موردی دولت پنهان در ترکیه و مصر [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 147-173]

 • امانی، مجتبی اندیشه اخوان المسلمین و دولت محمد مرسی؛ بررسی وجوه افتراق و اشتراک [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 87-112]

ب

 • بیات، داود تحول لایه‌های معنایی مفهوم دولت در عصر فتحعلی‌شاهی (دوره بحران و ابهام) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 55-82]

 • بایزیدی، رحیم بحران جهانی محیط زیست و چالش های ساختاری در نظام بین الملل [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 57-85]

 • بهمنی، مهدی هویت دایاسپورایی و ارتباط با وطن: مطالعه موردی عراقیهای مقیم آمریکا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 175-203]

پ

 • پروانه زاد، الناز جایگاه انسان در تحولات الهیات سیاسی مسیحیت با تمرکز بر متن مقدس [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 69-96]

ت

 • تاجیک، محمدرضا تحلیل قدرت موّلد فوکویی از منظر گفتمان (مطالعه موردی: تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 93-123]

 • تاران، رضا شکل‌گیری مفهوم خیر ملت(عموم) در ایران معاصر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 163-184]

 • تدین راد، علی نسبت دین و سیاست در اندرزنامه‌های اردشیربابکان و نیکولو ماکیاولی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 207-229]

ج

 • جباری، محمد حسن دولت اقتدارگرا و گذار به دمکراسی در چین [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 11-33]

 • جزایی، محدثه وضعیت استثنائی وکرونارانگیِ سیاست [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 177-206]

 • جعفری، میثم بررسی نسبت فاعل مختار و حکومت مطلوب در اندیشه کانت [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 121-146]

 • جوزی، مسیب نظام سیاسی عادلانه از دیدگاه ارسطو [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 107-125]

ح

 • حسنی، مهدی خوانش اندیشة سیاسی نصرالله منشی در مقدمة کلیله و دمنة بهرام‌شاهی بر اساس روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 97-121]

 • حسینی، سیدرضا مفهوم روایت و تخیّل در اندیشه سیاسی؛ خوانش روایی تنبیه الامّه و تنزیه الملّه [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 37-67]

 • حسینی، فاطمه ادله فقهی حرمت ساخت و به‌کارگیری تسلیحات هسته‌ای در راهبرد بازدارندگی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 207-236]

 • حسینی، مجید روایت هایی از سینمای ایران در تحولات انضباط و قدرت در مدرسه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 231-253]

خ

 • خان محمدی، یوسف تحول لایه‌های معنایی مفهوم دولت در عصر فتحعلی‌شاهی (دوره بحران و ابهام) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 55-82]

 • خراسانی، رضا ماهیت دولت پنهان در خاورمیانه؛ مطالعه موردی دولت پنهان در ترکیه و مصر [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 147-173]

ر

 • رحیمی، سهیلا تاریخ تحول معنایی مفهوم انقلاب و تأثیر آن بر تولد اسلام سیاسی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 11-35]

 • رحمتی، رضا حک شدگی: چارچوبی برای روابط چین-نوردیک ها [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 205-232]

 • رضایی، نیما تحلیل انتقادی قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان های تروریستی خارجی (FTO) توسط دولت ترامپ با بهره گیری از مطالعات انتقادی تروریسم (CTS) و روش نقد درون بود [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 231-261]

 • رضازاده، خسرو تحلیل قدرت موّلد فوکویی از منظر گفتمان (مطالعه موردی: تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 93-123]

 • رکابیان، رشید بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و چین از دریچۀ فرهنگ راهبردی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 205-230]

ز

 • زنگنه، پیمان دشواره رویاگونگی و توسعه؛ نگاهی به مناسبات دولت با مدرنیته در ایران پسا انقلاب [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 11-35]

س

 • سیدباقری، سیدکاظم خوانش اندیشة سیاسی نصرالله منشی در مقدمة کلیله و دمنة بهرام‌شاهی بر اساس روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 97-121]

 • سلیمانی، رضا ادله فقهی حرمت ساخت و به‌کارگیری تسلیحات هسته‌ای در راهبرد بازدارندگی اسلام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 207-236]

 • سلیمانی پورلک، فاطمه خروج امریکا از افغانستان؛ بازتاب استراتژی بازموازنه [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 233-258]

 • سینائی، وحید بررسی مناسبات بازار سنتی و ساخت سیاسی در دوره هاشمی رفسنجانی (1376-1368) [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 237-264]

 • سهرابی، مه سیما گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی شیعی در ایران: گسست نهادی یا عقلانیتی؟ (از صفویه تا انقلاب اسلامی) [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 125-152]

ش

 • شریعتی، مجتبی تحلیل انتقادی قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان های تروریستی خارجی (FTO) توسط دولت ترامپ با بهره گیری از مطالعات انتقادی تروریسم (CTS) و روش نقد درون بود [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 231-261]

 • شریعتی نیا، محسن عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای: پیامدهای امنیتی و اقتصادی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 35-56]

 • شکوری، ابوالفضل جایگاه انسان در تحولات الهیات سیاسی مسیحیت با تمرکز بر متن مقدس [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 69-96]

 • شکوری، مجتبی روایت هایی از سینمای ایران در تحولات انضباط و قدرت در مدرسه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 231-253]

 • شهرام نیا، امیر مسعود بررسی نسبت فاعل مختار و حکومت مطلوب در اندیشه کانت [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 121-146]

ص

 • صادقی، امیر بهزاد الگوی مفهومی ثبات و بی‏ ثباتی در تداوم یا عدم تداوم نظام ‏های سیاسی: علل، روند و نتایج [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 113-135]

 • صناعی، علی اسلام سیاسی و سیاست در افکار عمومی ایران معاصر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 147-176]

ع

 • عباسی خوشکار، امیر بحران جهانی محیط زیست و چالش های ساختاری در نظام بین الملل [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 57-85]

 • علی پور، محمود داوری سیاسی به مثابه امر تراژیک: با بررسی و تحلیل اندیشه مارتا نوسبام [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 83-105]

 • عله پور، مهرداد بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و چین از دریچۀ فرهنگ راهبردی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 205-230]

غ

 • غرایاق زندی، داود الگوی مفهومی ثبات و بی‏ ثباتی در تداوم یا عدم تداوم نظام ‏های سیاسی: علل، روند و نتایج [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 113-135]

ف

 • فلاح، محمود واکاوی معناشناختی منشاء قدرت سیاسی در پرتو جهان‌بینی قرآنی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 37-54]

ق

 • قربانی، وحید بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و چین از دریچۀ فرهنگ راهبردی [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 205-230]

ک

 • کیخا، نجمه اخلاق سیاسی به مثابه اخلاق حرفه ای [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 127-146]

 • کرم زادی، مسلم تغییرات‌اقلیمی و امنیت بین‌الملل در قرن 21 [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 263-288]

گ

 • گیلانی، نجم الدین نسبت دین و سیاست در اندرزنامه‌های اردشیربابکان و نیکولو ماکیاولی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 207-229]

م

 • متقی، ابراهیم دولت اقتدارگرا و گذار به دمکراسی در چین [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 11-33]

 • مجاهدی، محمدمهدی شش مغالطه‌ی روش‌شناختی در مطالعه‌ی تاریخ اندیشه‌ی سیاسی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 41-68]

 • مدی، بهنام قانون: از رضایت تا اطاعت (بررسی رابطه ی رضایت، اطاعت و قانون در رساله ی دوم جان لاک درباره ی حکومت) [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 153-178]

 • میراحمدی چناروئیه، منصور مفهوم روایت و تخیّل در اندیشه سیاسی؛ خوانش روایی تنبیه الامّه و تنزیه الملّه [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 37-67]

 • میرزازاده احمدبیگلو، فرامرز نسبت دین و دموکراسی: بررسی تطبیقی آرای سیاسی جان لاک و علامه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 185-206]

 • میرموسوی، سیدعلی شکل‌گیری مفهوم خیر ملت(عموم) در ایران معاصر [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 163-184]

 • مصلح، پگاه مسئلۀ محیط زیست، اولویتی در ساحت نظریه پردازی سیاسی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 13-40]

 • ملایوسفی، مجید نظام سیاسی عادلانه از دیدگاه ارسطو [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 107-125]

 • ملکی، علی امکان یا امتناع قانونگذاری در اندیشه دینی پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 265-295]

ن

 • نجف پور، سارا نسبت دین و سیاست در اندرزنامه‌های اردشیربابکان و نیکولو ماکیاولی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 207-229]

 • نجف زاده، رضا وضعیت استثنائی وکرونارانگیِ سیاست [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 177-206]

 • نصیری حامد، رضا امتناع سیاست در پروژه فکری هانری کربن [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 137-161]

 • نوروزی فیروز، رسول صورت‌بندی نظریه‎پردازی تمدنی در روابط بین‎الملل [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 179-203]

ه

 • هادوی، مجید اسلام سیاسی و سیاست در افکار عمومی ایران معاصر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 147-176]

ی

 • یحیوی، حمید تاریخ تحول معنایی مفهوم انقلاب و تأثیر آن بر تولد اسلام سیاسی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 11-35]