اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاقی

 

تمامی دست اندرکاران فصلنامه خانواده پژوهی از قبیل نویسندگان، داوران، هیئت تحریریه، و مدیر مجله خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی مجله دانسته و تمام تلاش خود در راستای تحقق این مهم را بکار خواهند بست:

1-    حفظ محرمانگی: مشخصات نویسندگان تا قبل از چاپ و مشخصات داوران به­طورکلی محرمانه باقی می­ماند و به جز هیئت تحریریه و مسئولین مجله، هیچ شخص دیگری به مشخصات مورد اشاره و نیز فایل مقالات دسترسی نخواهد داشت.

2-    داوری تخصصی و منصفانه: تصمیم گیری در مورد کفایت علمی مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به ویژگی­های فردی، قومی، نژادی، مذهبی، سیاسی و عقیدتی بوده و کلیه ی مقالات بدون ذکر نام نویسنده به داور یا داوران تخصصی ارجاع داده می­شود.

3-    رعایت قوانین بین المللی سرقت ادبی: این مجله تنها مقالاتی را جهت ارسال به داوری پذیرش می نماید که ماحصل پژوهش اصیل فردی و یا گروهی نویسندگان آن باشد و هرگونه سرقت علمی را مذموم می­شمارد. این دسته از مقالات بایگانی شده و نویسندگان آن در لیست سیاه قرار خواهند گرفت و فصلنامه از پذیرش سایر مقالات آن نویسندگان نیز خودداری خواهد کرد. این مجله همچنین از نرم افزارهای موجود تشخیص سرقت ادبی و یا بازنویسی- مشابه­یاب متون-  استفاده می نماید.

4-    رعایت حقوق مالکیت فکری: تلاش خواهد شد تا با ارائه ی دقیق مشخصات نویسندگان، کلیه­ی حقوق معنوی آن ها محفوظ مانده و از انتشار مطالب ارائه شده به این مجله توسط سایر مجلات/ افراد ممانعت بعمل آید. همچنین به هیچ وجه مقالات پیش از چاپ در مجله در اختیار سایرین قرار نگرفته و صرفاً مسئولین مجله به مقالات ارسالی دسترسی خواهند داشت. نویسنده اثر با توجه به حق کپی رایت می تواند مقالات خود را دانلود، استفاده مجدد، توزیع و / یا نسخه نهایی مقالات را کپی نماید. استفاده از این مقالات صرفا با درج منبع و ارجاع قانونی است. نویسندگان یک مقاله مالکان اثر تلقی می شوند و دارای حق کپی رایت هستند.