فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، در زمستان  سال 1379، فعالیت خود را به عنوان یک نشریه دانشگاهی با هدف تخصص گرایی و علمی شدن در جهت دستیابی به رهیافتی ایرانی - اسلامی در حوزه شناخت و اندیشه در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل، آغاز کرد. این مجله در پاییز سال 1387 از کمیسیون بررسی نشریات علمی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه علمیپژوهشی دریافت کرد.

  فصلنامه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

فصلنامه تحت قانون بین المللی کپی رایت " ( Creative Commons Attribution License (CC BY" می‌باشد.

 

در راستای عملیاتی نمودن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، مقالات ارسالی توسط سامانه مشابهت یاب سمیم نور بررسی می شوند. 

 نویسندگان گرامی بایستی فرم تعهدنامه و فرم عدم تعارض منافع را از قسمت راهنمای نویسندگان دریافت و پس از تکمیل، همراه با فایل مقاله، در سامانه بارگذاری کنید. ایمیل نویسنده مسئول بایستی ایمیل دانشگاهی باشد.

 

داشتن شناساگر ارکید برای تمامی نویسندگان الزامی است. از اینجا می توانید ثبت نام کنید. از این فایل راهنما نیز می توانید کمک بگیرید.  تذکر: داشتن بخش تشکر و قدردانی در مقاله اجباری است. در صورتی که مقاله ارسالی برگرفته از طرح پژوهشی است، یا کمک مالی از جایی دریافت کرده است، نگارش یک جمله در ذکر اطلاعات و قدردانی از حامی مالی اجباری است. 

 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 77، 1403 

دلارزدایی از روابط تجاری چین و عربستان با عضویت در بریکس

10.48308/piaj.2024.234277.1475

ابوالقاسم شهریاری؛ مرضیه السادات الوند؛ مهلا مقتی بیلندی


ابر واژگان