فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، فعالیت خود را به عنوان یک نشریه دانشگاهی با هدف تخصص گرایی و علمی شدن در جهت دستیابی به رهیافتی ایرانی - اسلامی در حوزه شناخت و اندیشه در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل، در زمستان  سال 1379 آغاز کرده و در همین راستا، براساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور) مورخ 25/3/1388، به درجه علمی پژوهشی نائل گردیده است(از شماره 15پاییز  1387 تا به امروز).

درباره فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی

* کشور محل چاپ : ایران                                  * ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

* شروع انتشار: زمستان 1379                          * فرمت:  الکترونیکی

* نوبت‌های چاپفصلنامه                                * دسترسی قبلی: بلی                           

* زبان مجلهفارسی (چکیده انگلیسی)                  * حوزه  تخصصیعلوم سیاسی و روابط بین الملل     

* دسترسی رایگان و آزاد به مقالاتبلی           * نمایه شده:  بلی     

* نوع داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور           * زمان بررسی اولیهحداکثر 7 روز 

* زمان داوری:  حداقل 9 هفته                          * ایمیل مجله: rahyaft.siasi@yahoo.com

 

 *این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

**  بابت داوری مقالات  100,000 تومان و بابت پذیرش مقاله و هزینه چاپ، 300,000 تومان از نویسندگان محترم دریافت می‌گردد.

*** با توجه به شرایط موجود و کمبود منابع و برای پرهیز از افزایش هزینه کرد نویسندگان، از سال 1398 فصلنامه نسخه چاپی برای نویسندگان و خوانندگان محترم نخواهد داشت. در صورت نیاز می توانید از فایل مقالات استفاده کنید.

**** پس از انتشار مقاله به هیچ عنوان به درخواست های تغییر در مشخصات مقاله ترتیب اثر داده نمی شود.

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 66، تابستان 1400، صفحه 1-219 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان