اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 711
تعداد پذیرش 318
تعداد پذیرش بدون داوری 311
تعداد عدم پذیرش 218
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 217

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 181
تعداد مشاهده مقاله 4201
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3194
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 45 %