اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 731
تعداد پذیرش 320
تعداد پذیرش بدون داوری 313
تعداد عدم پذیرش 235
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 228

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 188
تعداد مشاهده مقاله 6437
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5623
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 44 %