آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1175
تعداد پذیرش 415
تعداد پذیرش بدون داوری 317
تعداد عدم پذیرش 565
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 386

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 293
تعداد مشاهده مقاله 308359
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 197327
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 35 %