اخلاق سیاسی به مثابه اخلاق حرفه ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

10.29252/piaj.2022.213934.0

چکیده

پژوهش حاضر در صدد است چگونگی کاربست مباحث اخلاق حرفه­ای در اخلاق سیاسی را نشان دهد. اخلاق حرفه­ای که ارتباط زیادی با اخلاق کاربردی و سازمانی دارد، از مباحث رایج حوزه­ی اخلاق کنونی است که در جهت ارتقای کارآمدی سازمان­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. در این نوشته با روش توصیفی و تحلیلی تلاش می­شود چگونگی استفاده از ادبیات این بحث در اخلاق سیاسی تحلیل و چالش­های عمده­ی پیش روی آن به بحث نهاده شود. عدم توجه به علم و فن سیاسی در سازمان­های دولتی، بحث از ماهیت غیرحرفه­ای برخی مشاغل مهم سیاسی و خلط اخلاق حرفه‌ای با سودگرایی از جمله مهم­ترین این چالش­ها هستند. نیاز به نوعی الزام در اخلاق سیاسی و نیاز به وجود مرجعی مشخص برای حل و فصل عقلانی و قابل پذیرش معضلات اخلاقی از ضروری ترین نیازهای ما به اخلاق سیاسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political ethics as professional ethics

نویسنده [English]

 • Najmeh Keikha
Assistant Professor of Political Science, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The present study seeks to show how professional ethics issues are applied in political ethics. Professional ethics, which has a lot to do with applied and organizational ethics, is one of the common topics in the current field of ethics that is used to promote the efficiency of organizations. In this article, with a descriptive and analytical method, an attempt is made to discuss how to use the literature of this discussion in political ethics and to discuss the major challenges facing it. Lack of attention to political science and technology in government organizations, discussion of the unprofessional nature of some important political jobs and confusion of professional ethics with utilitarianism are among the most important of these challenges. The need for some kind of obligation in political ethics and the need for a clear reference to resolve rational and acceptable moral problems is one of our most essential needs for political ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Ethics
 • Professional Ethics
 • Political Science
 • Political Jobs
 • Ethical Crossroads
 • منابع

  • امیری، علی نقی؛ همتی، محمد و مبینی، مهدی (1384)، «اخلاق حرفه‌ای ضرورتی برای سازمان»، فصلنامه معرفت اخلاقی، پاییز، شماره 4.
  • بشیریه، حسین (1380)، آموزش دانش سیاسی، تهران، موسسه نگاه معاصر.
  • تامپسون، مل (1398)، فهم فلسفه سیاسی در بستر زندگی اجتماعی، ترجمه: نرگس تاجیک نشاطیه، تهران، روزگار نو.
  • سندل، مایکل (1397)، اخلاق در سیاست، ترجمه: افشین خاکباز، تهران: نشر نو.
  • جمعی از نویسندگان (1386)، اخلاق کاربردی: چالش‌ها و کاوش‌های نوین در اخلاق عملی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
  • حشمت زاده، محمدباقر (1394)، «مسائل نفت در ایران»، مجموعه گفتگوهای دانش سیاسی در ایران، به اهتمام عبدالوهاب فراتی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
  • فرامرز قراملکی، احد (1387)، درآمدی بر اخلاق حرفه ای، تهران: سرآمد.
  • فرامرز قراملکی، احد (1396)، قدرت انگاره، قم: مجنون.
  • فرامرز قراملکی، احد (1398الف)، سازمان‌های اخلاقی در کسب و کار، چاپ سیزدهم، قم، مجنون.
  • فرامرز قراملکی، احد (1398ب)، اخلاق حرفه ای، قم، مجنون.
  • کلست، گوران (1396)، «اخلاق کاربردی و حرفه ای»، ترجمه: محمدجواد موحدی، مجله اطلاعات حکمت و معرفت، بهمن، سال دوازدهم، شماره 11.
  • کودی، تونی (1388 )، «تقابل سیاست و اخلاق در مساله‌ی دستهای آلوده»، ترجمه: مهدی حبیب اللهی، فصلنامه اخلاق،زمستان، شماره هجدهم.
  • گل محمدی، احمد (1392)، چیستی، تحول و چشم انداز دولت، تهران، نشر نی.
  • هاوتن، پاتریک (1393)، روانشناسی سیاسی، مترجمان: علی اشرف نظری و شهرزاد مفتوح، تهران، قومس.
  • Fassin, Yves, "The Reasons Behind Non-Ethical Behaviour in Business and Entrepreneurship", Journal of Business Ethics, 2005, V.60.
  • John Uhr. “Professional Ethics for Politicians?” In Public Ethics and Governance: Standards and Practices in Comparative Perspective. Published online: 08 Mar 2015; 207-225
  • Thompson, Dennis F. “Political Ethics.” International Encyclopedia of Ethics, ed. Hugh Lafollette (Blackwell Publishing, 2012).
  • Vladimir durcik, 2017, ‘’The Ethics of a Politician as Professional Ethics?”