شکل‌گیری مفهوم خیر ملت(عموم) در ایران معاصر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی در دانشگاه مفید

2 عضو هیات علمی دپارتمان سیاسی دانشگاه مفید

10.29252/piaj.2022.224243.1150

چکیده

شکل‌گیری مفهوم خیر عمومی در دوره مشروطه دغدغه این مقاله است. با توجه به زمینه‌های فکری و عملی دوران پیشامشروطه، نخبگان این دوره چه تفسیری از مفهوم خیر عمومی دارند و فهم آنها در ارتباط با زمینه‌ها چه نتایج و الزاماتی به‌دنبال دارد؟ در دوره پیشامشروطه هنجار مرسوم از مفهوم خیر، خیر سلطنت اسلامی است، سنت الهیات سیاسی و سیاست‌نامه‌ها از خیر سلطنت اسلامی پشتیبانی نظری می‌کنند. بر اساس روش‌شناسی هرمنوتیک کوئینتن اسکینر، شکست ایران از روس، آشنایی ایرانیان با جهان جدید و واگذاری امتیازات به بیگانگان زمینه‌های تغییر فهم از خیر را فراهم ‌می‌کند. به باور نخبگان دوره مشروطه خیر سلطنت و تفسیری از دین که خیر شریعت را طرح می‌کرد در عمل خیر خصوصی را بر خیر عموم ترجیح داده است. انتقاد از خیر سلطنت و تفسیر علمای این دوره از خیر شریعت به شکل‌گیری تفسیر جدیدی از  مفهوم خیر انجامید، کانون فهم جدید «خیر ملت» بود. بر این اساس نهضت مشروطه اعتراضی علیه ترجیح خیر سلطنت و تفسیر سنتی از خیر شریعت بر خیر ملت است. نزاع این سه تفسیر از خیر در قانون اساسی مشروطه منعکس شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation of the concept of common good in contemporary Iran

نویسندگان [English]

 • Reza Taran 1
 • Sayed Ali mirmoosavi 2
1 PhD student in political science at Mofid University
2 Professor of Mofid University of Qom
چکیده [English]

The formation of the concept of common good in the Constitutional period is the concern of this article. How do the elites interpret this concept according to the context? What are the consequences and requirements of these interpretations?  In the pre-constitutional period, the common conception is the good of the Islamic monarchy and theoretically, the tradition of political theology support the good of the Islamic monarchy. According to the hermeneutic methodology of Quentin Skinner, Iran's defeat of Russia, Iranians' acquaintance with the new world, and the granting of concessions to foreigners pave the way for a change in understanding of good. According to the elites of the Constitutional period, the good of the monarchy and an interpretation of religion that proposed the good of the Shari'a ,in practice have preferred the private good to the public good. Criticism of the good of the monarchy and interpretation of the scholars of this period from the good of Sharia led to the formation of a new conception of good, the center of a new understanding is the "good of the nation”. Accordingly, the Constitutional Movement is a protest against the preference of the good of the monarchy and the traditional interpretation of the good of the Shari'a. The conflict between these three interpretations of good was reflected in the constitution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • common good
 • good of Sharia
 • good of monarchy
 • good of nation
 • Constitutional
 •  

  منابع

  • اسدالله بن عبدالغفار، خصایص­الملوک، در زرگری­نژاد، غلامحسین (۱۳۹۸)، سیاست­نامه­های قاجاری، جلد اول، تهران، نگارستان اندیشه، چاپ دوم
  • اسدآبادی، سیدجمال (۱۳۷۹)، مجموعه رسایل و مقالات، به کوشش سیدهادی خسروشاهی، قم، کلبه شروق.
  • اسدآبادی، سیدجمال (۱۳۶۰)، نامه‌های سیدجمال اسدآبادی، به کوشش ابوالحسن جمالی اسدآبادی، تهران، امیرکبیر، چاپ سوم
  • اسکینر، کوئینتن (۱۳۹۳)، بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران، انتشارات آگاه، جلد یک، چاپ اول.
  • آ. ژوبر (۱۳۲۲ش)، مسافرت به ارمنستان و ایران، ترجمه محمود هدایت، تهران، شرکت چاپخانه تابان.
  • آخوندزاده، میرزا فتحعلی (۱۳۵۱)، مقالات میرزا فتحعلی آخوندزاده، گردآوری: باقر مومنی، تهران، چاپ زیبا.
  • آخوندزاده، میرزا فتحعلی (۱۳۵۷) ، مکتوبات میرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده، تبریز، نشر احیاء.
  • آدمیت، فریدون و هما ناطق (۱۳۵۲)، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار، تهران، نشر آگاه، چاپ اول.
  • آدمیت، فریدون و هما ناطق (۱۳۵۶)، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوره قاجار، تهران، انتشارات آگاه، چاپ اول.
  • آدمیت، فریدون (۱۳۵۲ش)، مقالات تاریخی، تهران، انتشارات شبگیر.
  • آقاسی، حاج میرزا، چهار فصل سلطانی،درزرگری­نژاد، غلام­حسین (۱۳۹۸) ، سیاست­نامه­های قاجاری، جلد اول، تهران، نگارستان اندیشه، چاپ دوم.
  • بی­نام، " مشکوه محمدیه"، در زرگری­نژاد، غلامحسین (۱۳۹۸) ، سیاست­نامه­های قاجاری، جلد اول، تهران، نگارستان اندیشه، چاپ دوم.
  • طالبوف، عبدالرحیم (۲۵۳۶ شاهنشاهی)، کتاب سه جلدی احمد(در یک مجلد)، با مقدمه و حواشی باقر مومنی، تهران، شبگیر.
  • طباطبایی، جواد ( ۱۳۸۵ش)، مکتب تبریز و مقدمات تجددخواهی، تهران، ستوده، چاپ اول.
  • طباطبایی، سیدجواد (۱۳۸۰) ، دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران، تهران، نگاه معاصر، چاپ اول.
  • فیرحی، داود (۱۳۹۹)، مفهوم قانون در ایران معاصر، تهران، نی، چاپ اول.
  • قائم مقام فراهانی، ابوالقاسم (بی‌تا) منشآت، تهران، انتشارات کتابفروشی علمیه اسلامیه تهران.
  • کرمانی، میرزا آقاخان، (۲۰۰۰ میلادی)، سه مکتوب، به کوشش بهرام چوبینه، بی‌جا.
  • کسروی، احمد (۱۳۶۳)، تاریخ مشروطه ایران(جلد اول)، ایران، امیرکبیر، چاپ شانزدهم.
  • کشفی دارابی، سیدجعفر (۱۳۸۱ش)، تحفه‌الملوک، جلد ۱و ۲، تحقق عبدالوهاب فراتی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول.
  • مروزی خراسانی، محمدصادق ، شمیم عباسی، در زرگری­نژاد، غلام­حسین (۱۳۹۸) ، سیاست­نامه­های قاجاری، جلد اول، تهران، نگارستان اندیشه، چاپ دوم.
  • مستشارالدوله، یوسف بن کاظم (۱۳۸۲)، یک کلمه،تهران، صباح، چاپ اول.
  • ملکم‌خان ناظم‌الدوله (۱۳۸۱)، آ، دفتر تنظیمات، در حجت‌الله اصیل، ۱۳۸۱، رساله‌های میرزا ملکم‌خان، تهران، نی، چاپ اول.
  • میرزا ابوالقاسم قمی (۱۳۴۸)، ارشادنامه، تحقیق حسن قاضی طباطبایی، "مجله علوم انسانی دانشگاه تبریز"، ج۲۰، شماره۳.
  • المیرزا القمی (۱۳۷۱ش)، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، با تحقیق مرتضی رضوی، تهران کیهان، جلد اول، چاپ اول.
  • نجم‌آبادی، هادی (۱۳۸۸)، تحریرالعقلا، به کوشش سیف‌الدین نجم‌آبادی، کتابخانه سایت عقیده.
  • هدایت، رضاقلی‌خان (۱۳۸۰) ، روضة‌الصفای ناصری، جلد نهم، بخش دوم، تصحیح جمشید کیانفر، تهران، اساطیر، چاپ اول.