کلیدواژه‌ها = ترکیه
الگوی‌ حکمرانی‌ خوب‌ و‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ در‌ ایران‌ و‌ ترکیه (2006 تا 2017)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 86-111

روح‌اله صفریان؛ امیرمسعود شهرام‌نیا؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ حسین مسعودنیا


بررسی مقایسه ای دیپلماسی رسانه‌ای ایران و ترکیه در عراق پساصدام

دوره 10، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 74-93

منصور رحمانی؛ علی شمس آبادی


مهاجرت، خروج سرمایه ی انسانی و توسعه: مقایسه ی ایران و ترکیه

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 98-122

محمدعلی شیرخانی؛ رحیم بایزیدی


مسئلة کردها و روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2016-2002)

دوره 7، شماره 4، تیر 1395، صفحه 80-109

مصطفی خیری؛ عنایت الله یزدانی؛ علی امیدی


چرایی تردید اتحادیۀ اروپا در پذیرش عضویت ترکیه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 9-33

عبدالعلی قوام؛ رضا صولت