مسئلة کردها و روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2016-2002)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)

3 عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه، اهمیت مسئلة کردی در منطقة خاورمیانه بیش از هر زمانی دیگر است. ظهور حکومت اقلیم کردستان در شمال  عراق و منطقة خودمختار شمال سوریه و همچنین  مبارزات مسلحانة پ.ک.ک.  باعث تقویت ناسیونالیسم کردی در منطقه شده و نقشة سیاسی خاورمیانه را به چالش کشیده است. منافع مشترک ایران وترکیه در مسئلة جدایی­طلبان کرد باعث شده است تا آنکارا و تهران با تأسیس دولت مستقل کرد در شمال عراق به مخالفت پرداخته و به همکاری اطلاعاتی و عملیاتی علیه گروه­های تجزیه­طلب کُرد یعنی پ.ک.ک. و پژاک اقدام نمایند. تنش بین دوکشور در رابطه با برخی از تحولات منطقه­ای از جمله تحولات  سوریه بر میزان همکاری دو کشور در رابطه با مسئلة جدایی­ طلبی کرد تأثیر منفی داشته است. نوشتة حاضر با هدف بررسی تأثیر مسئلة کردی در روابط ایران و ترکیه در دورة حزب عدالت و توسعه به رشته تحریر در آمده است و در پی پاسخ­گویی به این سئوال اصلی است که «مسئله کردی به­ عنوان متغییر مستقل چه تأثیری در روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در دورة حکومت حزب عدالت و توسعه داشته است؟» مقالة حاضر پس از بررسی پیشینة جنبش کردی و تحولات صورت گرفته در شمال عراق به مطالعة مسئلة پیدایش پ.ک.ک. و پژاک و مبارزات مسلحانة آن­ها پرداخته و تأثیرات آن دو بر روابط ایران وترکیه را بررسی نموده است. حمایت نظام بین­ الملل از جنبش جدایی طلب کرد و تبدیل آن به یک آرزوی دیرینه برای کردها به ­عنوان بزرگ­ترین اقلیت بدون دولت، همکاری مستمر ایران و ترکیه را ضروری ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Kurdish Issue and the Relations Between Iran and Turkey (2002-2016)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Kheiri 1
  • Enayatollah Yazdani 2
  • Ali Omidi 3
چکیده [English]

Today, the importance of Kurdish issue in the Middle East is more than ever. The rise of the Kurdistan Regional Government (KRG) in northern Iraq and the recent autonomy of the Kurds in northern Syria combined with the ongoing insurgency of the PKK against Turkey have empowered the Kurds and challenged the existing “political map” of the Middle East. Turkey and Iran’s common interests in the issue of Kurdish separatists made their opposition to Kurdish independence in northern Iraq and their intelligence and operational cooperation on PKK and PJAK. The tension between the two countries in connection with some regional developments, including developments in Syria had a negative impact in relation to the cooperation between the two countries on the issue of separatism. The aim of this paper is to examine the impact of the Kurdish issue in relations between Iran and Turkey during the AKP era. Therefore, the main question is that what are the impacts of Kurdish issue on the relations between Iran and Turkey in AKP era.This article first discusses the recent developments in northern Iraq and later the problem of the emergence of PKK and PJAK and the effects of their armed conflicts on Iran-Turkey relations has been analyzed. Cooperation between Iran and Turkey because of the international system support of the Kurdish separatist movement and turn it into a long-held ambition for the Kurds is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PKK
  • PJAK
  • Turkey
  • Iran
  • Kurdish Movement