کودتای 2016 ترکیه و آیندۀ سیاسی حزب اسلام گرای عدالت و توسعه؛ با تأکید بر روش سناریونویسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج

2 دانشگاه پیام نور، واحد قزوین (نویسنده مسئول)

چکیده

در میان بحران­هایی که حزب عدالت و توسعه در این سال­ها تجربه کرده است، کودتای نافرجام 16 جولای 2016، پیامدهای داخلی و منطقه­ ای مهمی را می­تواند برای این حزب درپی داشته باشد. از این­رو، پژوهش پیش رو می­ کوشد تا بر پایة­ روش آینده­ پژوهی و تکنیک سناریوپردازی، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که «آیندة حزب عدالت و توسعه» پس از وقوع کودتای 16 جولای 2016 میلادی، به چه سمت­ وسویی خواهد رفت؟ در روش آینده ­پژوهی، تفکرات فلسفی و روش­های علمی و مدل­های مختلف بررسی و با استفاده از آن­ها،آینده ­های بدیل و احتمالی ترسیم می­گردد. تکنیک سناریونویسی نیز یکی از روش­های آینده ­پژوهی است که بر پایة آن رویدادهای آینده­ای که تحت شرایط معین ممکن است روی دهند، تشریح می ­گردد. در خصوص موضوع این پژوهش، چهار سناریو در قالب دو دسته­ بندی را می ­توان مطرح ساخت: الف) سناریوی مطلوب شامل:1. پیروزی نهایی حزب عدالت و توسعه و به حاشیه راندن احزاب رقیب؛ 2. رهبری منطقه ­ای حزب عدالت و توسعه ب) سناریوی محتمل شامل :1. کاهش محبوبیت داخلی و خارجی حزب و فروپاشی دولت اردوغان 2. تجزیة ترکیه و استقلال کردها. یافته­ های پژوهش نشان می­ دهد که علی­رغم شکست کودتای 2016 و موفقیت دولت در خنثی نمودن کودتا، پیامدهای حاصل از آن و به­ ویژه برگزاری همه­ پرسی 16 آوریل 2016، دولت را به سمت تداوم مناسبات سلطه­ آمیز سوق خواهد داد. بنابراین، چنان­چه حزب عدالت و توسعه، از سازوکارهای مسالمت ­آمیز دموکراسی استفاده ننماید، طی سال­های پیش رو مشروعیت داخلی خود را از دست خواهد داد. درواقع، صرف انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، حتی تزریق بستة دموکراتیک صورت­ گرفته، به تنهایی پاسخ­گوی حل چالش­های فعلی جامعة ترکیه نبوده است و سران حزب هم­چنان با بحران مواجه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Turkey's 2016 Coup and the Political Future of the AKP; With the Emphasis on Scenario Planning Process

نویسندگان [English]

  • Alireza Samiei Esfahani 1
  • Soghra Farahmand 2
چکیده [English]

16 July 2016 coup in Turkey can be followed by the important domestic and regional implications for the AKP. Hence, the present study based on the Scenario Planning Process attempts to answer this main question that the "future of the AKP" after the coup of 16 July 2016, what direction will it go. In this way, philosophical thoughts and scientific methods and models will be used to study the future and by using them the possible alternative futures is drawn. Scenario Planning Process, also is one of the methods of future studies that upon which description the upcoming events that may occur under certain condition will be described. discussing the future, and possible alternative futures delineates in this regard, four scenarios can be presented in two categories: a) favorable scenario includes: 1) The final victory of the AKP and the marginalization of rival parties; 2) Regional leadership of the AKP. b) Probable scenario include: 1) reducing internal and external popularity of the party and the collapse of Erdogan government; 2) The fragmentation of Turkey and achieving independence by the Kurds. Despite the failed coup in 2016 and the government's success in thwarting a coup, the consequences of the coup particularly 16 April 2017 referendum, the government will lead to the continuation of relations of domination. However, the AKP, should pay attention to the fact that if it does not use the peaceful means of democracy undoutably, in the upcoming years will lose their domestic legitimacy. In fact, carring on the mere political, economic, cultural and democratic reforms was not able to respond to current challenges that Turkish society has been faced with and the AKP leaders will be involved with the various crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey
  • The Turkish Military Coup of July 2016
  • The Justice and Development Party
  • Political Reform
  • The Kurdish Issue