نویسنده = عبدالعلی قوام
تعداد مقالات: 5
1. موضع گیری رسانه های جریان اصلی در جامعه پذیری برجام (روزنامه های کیهان، همشهری و اعتماد)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 35-60

مرضیه رفعتی؛ عبدالعلی قوام؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ خلیل میرزایی


3. چالش مشروعیت در اقتدار دولت ملی عراق

دوره 7، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 10-33

عبدالعلی قوام؛ سیروس فیضی؛ حامد کاظمی


4. چرایی تردید اتحادیۀ اروپا در پذیرش عضویت ترکیه

دوره 6، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 9-33

عبدالعلی قوام؛ رضا صولت


5. سازوکارهای شناسایی و تقویت بنیادهای صلح در روابط بین الملل

دوره 5، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 9-32

عبدالعلی قوام؛ کیهان برزگر؛ امین روان بد