موضع گیری رسانه های جریان اصلی در جامعه پذیری برجام (روزنامه های کیهان، همشهری و اعتماد)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی

3 واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی موضع­ گیری رسانه­ های جریان اصلی (روزنامه­ های کیهان، اعتماد و همشهری) در جامعه­ پذیری برجام است و سؤال اصلی این پژوهش به این مسئله می­ پردازد که آیا این رسانه­ ها در بازتاب های خبری خود در جهت جامعه ­پذیری برجام گام برداشته­ اند یا خیر؟ روش تحقیق به کار گرفته ­شده، ترکیبی (تحلیل محتوای کمی و کیفی) و گردآوری داده ­ها با رویکرد هدف­مند انجام گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از فرآیند ناقص جامعه ­پذیری برجام در حوزه خبررسانی بوده است. بدین ترتیب که روزنامه کیهان کاملاً در جهت منفی، تیترها و اخبار برجام را پوشش داده و همشهری نیز رویکردی کاملاً خنثی را در پیش گرفته و در این میان، تنها روزنامه اعتمادعملکردی نسبتاً مثبت در جهت جامعه ­پذیری برجام داشته است. از سوی دیگر، نحوه پوشش نوع رویکرد به اخبار برجام در حوزه سه رسانه، کمتر تحلیلی بوده و بیشتر جنبه سخت خبر و اطلاع ­رسانی داشته است تا رویکرد آموزشی و هدایت­ کنندگی. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Performance and Position of the Mainstream Media in the Socialization of BARJAM )Joint Comprehensive Plan of Action( )Keyhan, Hamshahri and Etemad Newspapers(

نویسندگان [English]

 • Marzie Rafa’ti 1
 • Abdolali Ghavam 2
 • Zahra Kharazi Mohamadvandi Azar 3
 • Khalil Mirzayi 4
1 Azad University, Branch of Science and Research
2 Shahid Beheshti University
3 Islamic Azad University, Branch of Science and Research
4 Islamic Azad University, Roodehen
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the position and performance of the mainstream media (Kayhan, Etemad, and Hamshahri newspapers) in sociability of Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). The main question of this study is whether these media have taken steps in the reflections of their news to promote sociability of Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). The research method is combinatory (quantitative and qualitative content analysis) and data collection is conducted with a targeted approach. The results of the research indicate the imperfect process of sociability of Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in the field of notifying and reporting the news, given that the Kayhan newspaper completely covered the headlines and the news in the negative direction, and the Hamshahri has also taken a completely neutral approach. In the meantime, the only daily newspaper that has been relatively positive towards sociability of Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) is Etemad. On the other hand, the manner of coverage, the type of approach to the news in these three media, was less analytical and had the most serious aspect of news and information, rather than the educational approach and leading role.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sociability of Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
 • Parsons Functionalis
 • Public Domain of JCPO
 • Power (authority)
 • Framework Making
 • Agenda Setting
 • General Media Exchange
 • Mainstream Media
 • Alternative Media
 1. الف) منابع فارسی
 2. آذربخش، سیدعلی‌محمد. (1392). درآمدی بر جریان‌سازی رسانه‌ای، چاپ اول، قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های اسلامی.
 3. استریت، جان. (1384). رسانه‌های فراگیر، سیاست و دموکراسی، ترجمه حبیب‌الله فقیهی‌نژاد، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشاراتی ایران.
 4. آل بویه، شیوا. (1387). نقش مطبوعات در جهت‌دهی به افکار عمومی، تحلیل محتوای مطالب روزنامه‌های کیهان سلام و نقش آن‌ها در جهت‌دهی به افکار عمومی نسبت به موضوع رابطه ایران و آمریکا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
 5. باهنر، ناصر. (1387). رسانه‌ها و دین، چاپ دوم، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما.
 6. بشیریه، حسین. (1394). جامعه‌شناسی سیاسی (نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی)، چاپ بیست و چهارم، تهران: نشر نی.
 7. تانکارد، جیمز؛ سورین، ورنر. (1386). نظریه‌های ارتباطات، ترجمه، علیرضا دهقان، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 8. دفلور، ملوین؛ دنیس، اورت دی. (1387). شناخت ارتباطات جمعی، ترجمه سیروس مرادی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشکده صدا و سیما.
 9. ریتزر، جورج. (1392). مبانی نظریه‌های جامعه‌شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن، ترجمه شهناز مسمی پرست، چاپ دوم، تهران: نشر ثالث.
 10. ریتزر، جورج. (1393). نظریه جامعه‌شناسی، ترجمه: هوشنگ نایبی، چاپ اول، تهران: نشر نی.
 11. زابلی‌زاده، اردشیر؛ افخمی، حسینعلی. (1392). استفاده از نظریه چارچوب‌بندی در تبیین اثرات اخبار مفاهیم و پژوهش‌ها، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های ارتباطی، سال بیستم، شماره دو، صص 144-121.
 12. صداقتی‌فرد، مجتبی. (1388). جامعه‌شناسی (کلیات، مفاهیم، پیشینه). تهران: انتشارات ارسباران. چاپ دوم.
 13. قوام، سیدعبدالعلی. (1391). سیاست‌شناسی، چاپ سوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 14. کاوه، محمد. (1391). آسیب‌شناسی بیماری‌های اجتماعی، دوجلدی؛ چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 15. گیویان، عبدالله؛ رضا قلی زاده، بهنام (1389). برجسته‏سازی اخبار انرژی هسته‌ای ایران در بخش فارسی سایت‏های بی‌بی‌سی و صدای آمریکا طی سال‌های 1385-1383، فصلنامه جهانی رسانه، دوره پنجم، شماره یک، صص 56-32.
 16. معتمدنژاد، کاظم. (1385). وسایل ارتباط جمعی، دوجلدی، چاپ پنجم، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 17. معینی‌فر، حشمت السادات. (1384). بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در رسانه، مطالعه موردی صفحه حوادث روزنامه همشهری، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره سوم، شماره پیاپی هفتم، صص 197-167.
 18. مهدی زاده، سید محمد. (1391). نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، چاپ دوم، تهران: نشر همشهری.
 19. مهرداد، هرمز. (1380). مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، چاپ اول، تهران: انتشارات فاران.
 20. میرزایی، خلیل. (1394). پژوهش، پژوهشگری و پژوهش‌نامه نویسی. جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 21. میرزایی، خلیل. (1395). کیفی‌پژوهی (پژوهش، پژوهش‌گری و پژوهش‌نامه نویسی)، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارت جامعه‌شناسان،.
 22. وبستر، فرانک. (1394). نظریه‌های جامعه اطلاعاتی، چاپ سوم، ترجمه اسماعیل قدیمی، تهران: انتشارات امیر کبیر. قابل دسترسی در وبلاگ دکتر محمد ساعی http://msaei.blogfa.com
 23. تنهایی، ابوالحسن. (1393). درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی، چاپ هفتم، مشهد: انتشارات مرندیز.
 24. ب) منابع انگلیسی
 25. McCombs, M.; Reynolds, A. (2009). “News Influence on Our Picture of the World In J. Brayant & D. Zillman (Ed.). Media Effects: Advances in Theory and Research, pp. 215-267, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum