سازوکارهای شناسایی و تقویت بنیادهای صلح در روابط بین الملل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

امروزه در ادبیات روابط بین­الملل در هنگام بحث در باب تبیین رفتار دولتها در کنار مبارزه برای قدرت و مبارزه برای ثروت به مبارزه برای شناسایی نیز اشاره می‌کنند. در بافت معنایی مبارزه برای شناسایی، دولتها در راستای مورد شناسایی قرارگرفتن و پذیرفته شدن حق حیات (شناسایی حداقلی) و لایه های مختلف هویتی خود از جمله منزلت (شناسایی حداکثری) تلاش می‌کنند. با توجه به اینکه اگر شناسایی مد نظر دولت به طور مسالمت­آمیز محقق نشود، مبارزه برای شناسایی وضعیت خشونت باری به خود گرفته و شرایط منجر به جنگ را ایجاد می‌کند، در صورت وجود سازوکارهایی که شناسایی را به طور مسالمت­آمیز محقق کنند، این سازوکارها می‌توانند به مثابه نیروهای تقویت­کننده بنیادهای صلح در عرصه بین­المللی عمل کنند. بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا سازوکارهای شناسایی در سطح بین المللی وجود دارند که شناسایی درون آنها به صورت مسالمت­آمیز محقق گردد؟ در پاسخ به این سؤال تلاش شده است تا مفهوم­سازی نظری در باب سازوکارهای شناسایی صورت گیرد. بنابراین به لحاظ روشی، مقاله حاضر پژوهشی مبتنی بر تحلیل نظری و ایده­پردازانه درباره سازوکارهای شناسایی است که تلاش می­کند تعریفی از سازوکارهای شناسایی ارائه دهد و مصداق­های عینی این مفهوم در سیستم بین­المللی را تعیین کند. مراد از سازوکار، هرگونه ترتیبات و روابطی است که شناسایی را به صورت مسالمت­آمیز محقق می‌کنند. در این نوشتار سعی شده است با توجه به تقسیم­بندی مبارزه برای شناسایی به شناسایی حداقلی و حداکثری، سازوکارهایی برای تحقق شناسایی در این دو حوزه بازشناسی یا تعریف شود.

عنوان مقاله [English]

Mechanisms of Recognition and Strengthening the Foundations of Peace in International Relations

نویسندگان [English]

  • Abdolali Ghavam
  • Kayhan Barzegar
  • Amin Ravanbod
چکیده [English]

Alongside struggle for power and struggle for wealth, there is emerging a new element in explaining the behavior of states namely the struggle for recognition. In the context of struggle for recognition, states try to achieve recognition of their right to life (thin recognition) as well as recognition of their various identity layers including status (thick recognition). If the state’s right to life or its various identity layers including status is not recognized peacefully then the state’s struggle for recognition can become violent and beget the conditions conducive to war. Therefore if there are mechanisms of recognition through which the struggle for recognition takes place peacefully, then these mechanisms can strengthen the foundations of peace in international relations. The main question is as follows: is there any mechanisms of recognition in which struggle for recognition take place peacefully? Regarding the methodology, this article is a theoretical analysis that tries to introduce and conceptualize mechanisms of recognition. Although this paper is a theoretical research, we have tried to identify the objective representations of these mechanisms. By mechanisms we mean any relations or arrangements which satisfy the states’ need for recognition whether thick or thin. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Relations Theory
  • Peace
  • Struggle for Recognition
  • Mechanisms of Recognition
  • Anarchy
  • Hierarchy