کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
تحولات کنشگری سیاسی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 4، شهریور 1402، صفحه 155-182

10.48308/piaj.2023.231403.1387

محمدباقر خرمشاد؛ ایمان حسین قزل ایاق


بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و چین از دریچۀ فرهنگ راهبردی

دوره 13، شماره 4، شهریور 1401، صفحه 205-230

10.29252/piaj.2022.226252.1217

رشید رکابیان؛ مهرداد عله پور؛ وحید قربانی


پارلماسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 2، دی 1399، صفحه 123-150

10.29252/piaj.2021.211351.0

رحمت حاجی مینه؛ محمد عابدی


نقش کنگرة ایالات‌متحده در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۱۷-۲۰۰۵)

دوره 9، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 58-83

احسان اعجازی؛ ارسلان قربانی؛ رضا سیمبر؛ احمد جانسیز


راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در برقراری همگرایی در خاورمیانه و موانع آن

دوره 8، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 146-175

محمد عابدی اردکانی؛ نجیب الله راستین دل


تبیین دیپلماسی فرهنگی سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در نظام بین الملل

دوره 7، شماره 4، تیر 1395، صفحه 9-47

محمدعلی بصیری (نویسنده مسئول)؛ حمید احمدی نژاد