نقش کنگرة ایالات‌متحده در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۱۷-۲۰۰۵)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

سیاست خارجی تهاجمی ایالات‌متحده در قبال ایران (۲۰۱۷-۲۰۰۵) را می‌توان ناشی از بنیان‌های درونی سیاست خارجی این کشور به‌حساب آورد. یکی از این بنیان‌های درونی، کنگرة ایالات‌متحده است که صرف‌نظر از ساختار نظام بین‌المللی، سبب شده تا دولت آمریکا رویکردی تهاجمی علیه ایران در پیش بگیرد. برای تبیین سیاست خارجی آمریکا بر اساس بنیان‌های درونی‌اش، می‌توان از نظریة واقع‌گرایی نوکلاسیک بهره گرفت. بر همین اساس، نویسندگان این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی هستند که کنگرة ایالات‌متحده چه تأثیری بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۱۷-۲۰۰۵) داشته است؟ هدف این پژوهش، کمک به درک هر چه بیشتر سیاست‌گذاران ایرانی از میزان تأثیرگذاری سیاست داخلی آمریکا بر سیاست خارجی این کشور در قبال ایران است. هم­چنین، این پژوهش درصدد دست­یابی به این هدف است که سوءبرداشت میان سیاست‌گذاران ایرانی در خصوص سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران را به حداقل برساند. روش این پژوهش عمدتاً شامل بهره‌برداری از سخن­رانی‌ها، صورت مذاکرات کنگره، گزارش‌های دولتی، کتاب‌های تخصصی روابط بین‌الملل و مقالات علمی و پژوهشی است. هم­چنین، روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در رابطه با ایران، کنگرة آمریکا از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی و نیز ترغیب کاخ سفید برای اجرای آن تحریم‌ها، دولت آمریکا را برای پیگیری یک رویکرد خصمانه علیه ایران ترغیب کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of US Congress on American Foreign Policy Towards Iran )2005-2017)

نویسندگان [English]

 • Ehsan Ejazi 1
 • Arsalan Ghorbani 2
 • Reza Simbar 1
 • Ahmad Jansiz 1
1 Guilan university
2 Kharazmi University
چکیده [English]

US Congress, as a legislative pillar of democracy, has a significant impact on American foreign policy. Nevertheless, the role of the US Congress is not limited to domestic politics rather they would usually shape US foreign policy. Since the Islamic revolution, US Congress has adopted an aggressive approach towards Iran. The US legislative institution, as a domestic source of US foreign policy, has shaped US foreign policy toward Iran by imposing economic sanctions. The purpose of the research is to increase the Iranian officials’ understanding of US domestic politics. Therefore, the main question of the research is: What is the impact of US congress on American foreign policy towards Iran (2005-2017)? In order to answer the main question, the authors would use neo-classical theory. In addition to systemic factors, neoclassic realism would consider domestic factors to explain foreign policy. The findings of research suggest that the US congress has encouraged US administrations to pursue an aggressive policy towards the Islamic Republic of Iran by imposing economic sanctions and by persuading the US administrations to implement them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Congress
 • US Foreign Policy
 • Islamic Republic of Iran
 • Neoclassic Realism
 • Foreign Policy
 1. الف) منابع فارسی
 2. بشیریه، حسین. (۱۳۸۹). جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: نی.
 3. دهشیار، حسین. (۱۳۸۳). کنگره و ماهیت سیاست خارجی آمریکا، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای: اسراییل شناسی- آمریکا شناسی، سال پنجم، شماره ۳، تابستان، صص ۵۴-۲۵.
 4. دهشیار، حسین؛ مرادی، حسین. (۱۳۹۶). نقش کنگره ایالات‌متحده در وضع تحریم‌ها علیه ایران، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره سی و سوم، زمستان، صص ۱۱۸-۹۳.
 5. دهقانی فیروزآبادی، سید جلال. (۱۳۹۰). واقع‌گرایی نوکلاسیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، شماره ۲، تابستان.
 6. موسوی، سید محمد علی؛ کدخدایی، الهام؛ شفیعی سروستانی، فاطمه. (۱۳۹۰). مدل‌سازی روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات‌متحده، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره دوم، تابستان، صص ۳۸-۷.
 7. ب) منابع انگلیسی
 8. Alexis, Jonas. (2013). Christianity and Rabbinic Judaism: A History of Conflict between Christianity and Rabbinic Judaism from the Early Church to Our Modern Time, New York: West Bow Press.
 9. Bardes, Barbara A.; Schmidt, Steffen W.; Shelley, Mack C.; Ford, Lynne E.; Maxwell, William Earl. (2012). American Government and Politics Today, Texas Edition, 2011-2012, New York: Cengage Learning.
 10. CAATSA, US Congress. (2017). Access: 25 December 2017, available on: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364
 11. Cheema, Sujata Ashwarya. (2014). Essays on Iran and Israel: An Indian Perspective: An Indian Perspective, New Delhi: KW Publishers Pvt Ltd.
 12. CISADA, US Congress. (2010). Access: 20 December 2017, available on: https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/2194
 13. CQ Researcher. (2014). Issues in Media: Selections from CQ Researcher, New York: Sage Publication.
 14. Dabashi, Hamid. (2011). The Green Movement in Iran, New Jersey: Transaction Publishers.
 15. Davidson, Roger H.; Oleszek, Walter J. (2004). Congress and Its Members, New York: CQ Press.
 16. Executive Order 13716, January 16. (2016). Access: 25 December 2016, available on: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/DCPD-201600020/pdf/DCPD-201600020.pdf
 17. Farrell, Mike. (2009). Of Mule and Man, New York: Akashic Books.
 18. Fayazmanesh, Sasan. (2008). The United States and Iran: Sanctions, Wars and the Policy of Dual Containment, New York: Taylor & Francis.
 19. Govtrack. (2016). Access: 12 December 2017, available on: https://www.govtrack.us/congress/bills/109/hr6198/summary.
 20. GPO. (2011). Access: 25 December 2017, available on: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-107hr3162enr/pdf/BILLS-107hr3162enr.pdf.
 21. GPO. (2011). December, Access: 25 December 2017, available on: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-112publ81/pdf/PLAW-112publ81.pdf.
 22. Hellinger, Daniel. (2012). Global Security Watch—Venezuela, New York: ABC-CLIO.
 23. H.R.1905, US Congress. (2012). Access: 25 December 2017, available on: https://www.congress.gov/bill/112th-congress/house-bill/1905.
 24. INARA, US Congress. (2015). Access: 25 December 2017, available on: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1191.
 25. Jett, Dennis C. (2017). The Iran Nuclear Deal: Bombs, Bureaucrats, and Billionaires, New York: Palgrave McMillan.
 26. Kaussler, Bernd; Hastedt, Glenn P. (2017). US Foreign Policy towards the Middle East: The Realpolitik of Deceit, New York: Taylor & Francis.
 27. Kittrie, Orde F. (2016). Lawfare: Law as a Weapon of War, London: Oxford University Press.
 28. Leverett, Flynt; Mann Leverett, Hillary. (2013). Going to Tehran: Why the United States Must Come to Terms with the Islamic Republic of Iran, New York: Henry Holt and Company.
 29. Lewitt, Michael E. (2016). The Committee to Destroy the World: Inside the Plot to Unleash a Super Crash on the Global Economy, New York: John Wiley & Sons.
 30. Lindsay, James. (2012). The Shifting Pendulum of Power Executive-Legislative Relations on American Foreign Policy, McCormic, James M. (Ed) The Domestic Sources of American Foreign Policy: Insights and Evidence, New York: Rowman & Littlefield Publisher.
 31. Mahapatra, Chintamani. (2016). US–Iran Nuclear Deal: Cohorts and Challenger, Contemporary Review of the Middle East, Vol 3, Issue 1, pp. 36 – 46.
 32. Marsden, Lee. (2014). the Tea Party and Christian Evangelicals, in: Parmar, Inderjeet, Miller, Linda B. Ledwidge, Mark (Eds). Obama and the World: New Directions in US Foreign Policy, New York: Routledge.
 33. Mintz, Alex; Wayne, Carly; Mintzf, Alex. (2016). The Polythink Syndrome: U.S. Foreign Policy Decisions on 9/11, Afghanistan, Iraq, Iran, Syria and ISIS, New York: Stanford University Press.
 34. NPR, October 13. (2017). Trump Expected To Detail Tougher Line On Iran's Nuclear Program, Access: 25 December 2017, available on: https://www.npr.org/2017/10/13/557535250/trump-expected-to-detail-tougher-line-on-irans-nuclear-program
 35. Perles, Steven R.; McAllister, Edward B. (2013). Policy Options for Obama Administration: Enforcement Provision of the Foreign Sovereign Immunities Act as a Tool against State Sponsor of Terrorism, In Moore, John Norton (Ed). Foreign Affairs Litigation in United States Courts, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
 36. Pollack, Kenneth. (2014). Unthinkable: Iran, The Bomb and American Strategy, New York: Simon and Schuster.
 37. Relia, Sanjeev. (2016). Cyber Warfare: Its Implications on National Security, New Delhi: Vij Books India Pvt Ltd.
 38. Reuters, May 15. (2015). Access: 25 December 2017, available on: https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-usa/u-s-house-passes-iran-nuclear-review-legislation-idUSKBN0NZ29M20150514
 39. Reuters, December 1. (2016). Access: 25 December 2017, available on: https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-usa-sanctions/extension-of-iran-sanctions-act-passes-u-s-congress-idUSKBN13Q5JW
 40. Ripsman, Norrin M.; Taliaferro, Jeffery W.; Lobell, Steven E. (2016). Neoclassical Realist Theory of International Politics, New York, Oxford University Press.
 41. Rhoades, Richard N. (2014). The Babylon Code: Is America in Prophecy?, Bloomington: iUniverse.
 42. Samore, Gary. (2015). Sanctions against Iran: A Guide to Targets, Terms, and Timetables, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, june.
 43. Singh, Robert. (2016). After Obama, London: Cambridge University Press.
 44. Snow, Nancy. (2007). The Arrogance of American Power: What U.S. Leaders are Doing Wrong and why It's Our Duty to Dissent, New York: Rowman & Littlefield.
 45. Spencer, Robert. (2016). The Complete Infidel's Guide to Iran, Washington: Regnery Publishing.
 46. Steele, Philip. (2013). Iran and the West, New York: Rosen Publishing Group.
 47. Strang, Stephen E. (2017). God and Donald Trump, Lake Mary: Charisma Media.
 48. Udall, Tom. (2015). Access: 25 December 2017, available on: https://www.tomudall.senate.gov/news/press-releases/udall-statement-on-historic-iran-nuclear-agreement.
 49. Washington Post. (2014). Sen. Risch Blasts Nuclear Deal with Iran, Access: 25 December 2017, available on: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/sen-risch-blasts-nuclear-deal-with-iran/2014/02/04/c4f79f52-8dca-11e3-833c-33098f9e5267_story.html?noredirect=on.
 50. Wilkins, Henrietta. (2013). the Making of Lebanese Foreign Policy: Understanding the 2006 Hezbollah-Israeli War, New York: Routledge.
 51. Wilson, Joe. (2017). Wilson Praises Trump's Iran Announcement, Access: 25 December 2017, available on: https://joewilson.house.gov/media-center/press-releases/wilson-praises-trumps-iran-announcement.
 52. Wittkopf, Eugene; Jones, Christopher M.; Kegley Jr.; Charles, W. (2008). American Foreign Policy: Pattern and Process, New York: Cengage Learning.
 53. Yambert, Karl. (2016). Security Issues in the Greater Middle East, New York: ABC-CLIO.