کلیدواژه‌ها = آمریکا
جنگ ژئواکونومیک آمریکا و چین و تأثیر آن بر نظم اقتصاد بین‌الملل

دوره 15، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 11-34

10.48308/piaj.2024.233768.1460

سید حمزه صالحی؛ سیدمسعود موسوی شفایی


رویکرد استراتژیک آمریکا و هند به منطقه ایندو-پاسیفیک

دوره 14، شماره 1، آذر 1401، صفحه 123-148

10.29252/piaj.2022.228617.1294

مهدی امیری؛ مهرشاد غفاری زاده


تحلیل استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال جنبش مردمی بحرین

دوره 10، شماره 4، آبان 1398، صفحه 12-36

حمید درج؛ عنایت الله یزدانی


مناقشه حقوق بشری ایران و آمریکا؛ هویت یا قدرت

دوره 10، شماره 4، آبان 1398، صفحه 81-101

مرضیه کریمی؛ رضا سیمبر؛ احمد جانسیز


ابعاد و محدودیت‌های روابط نظامی ایران و چین پس از برجام

دوره 7، شماره 3، فروردین 1395، صفحه 93-121

مسعود رضائی؛ سعید وثوقی


اقتصاد سیاسی بین الملل و ظهور و کارکرد داعش در خاورمیانه

دوره 6، شماره 4، تیر 1394، صفحه 91-116

حسین پوراحمدی؛ بهرام عباسی