کلیدواژه‌ها = آمریکا
رویکرد استراتژیک آمریکا و هند به منطقه ایندو-پاسیفیک

دوره 14، شماره 1، آذر 1401، صفحه 123-148

مهدی امیری؛ مهرشاد غفاری زاده


تحلیل استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال جنبش مردمی بحرین

دوره 10، شماره 4، آبان 1398، صفحه 12-36

حمید درج؛ عنایت الله یزدانی


مناقشه حقوق بشری ایران و آمریکا؛ هویت یا قدرت

دوره 10، شماره 4، آبان 1398، صفحه 81-101

مرضیه کریمی؛ رضا سیمبر؛ احمد جانسیز


ابعاد و محدودیت‌های روابط نظامی ایران و چین پس از برجام

دوره 7، شماره 3، آبان 1395، صفحه 93-121

مسعود رضائی؛ سعید وثوقی


اقتصاد سیاسی بین الملل و ظهور و کارکرد داعش در خاورمیانه

دوره 7، شماره 1، تیر 1394، صفحه 91-116

حسین پوراحمدی؛ بهرام عباسی