بررسی توفیق یا عدم توفیق در مدل جامعه شناسی تاریخیِ تحلیل سیاست خارجی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مطالعه و تحلیل سیاست خارجی با وجود این­که مسیرهای مشابه و بعضاً یکسانی را همراه با نظریات روابط بین­ الملل طی کرده، مرزبندی و فاصله مشخصی را نیز با این نظریات حفظ کرده است. در مقاله حاضر، به بررسی توفیق یا عدم توفیق در مدل جامعه ­شناسی تاریخیِ تحلیل سیاست خارجی پرداخته شده است. بدین منظور، این پرسش اصلی را دنبال کرده­ ایم که امکان ­پذیری مدل جامعه ­شناسی تاریخیِ سیاست خارجی به چه ترتیب بوده و چه تأثیری بر تحلیل سیاست خارجی دارد؟نگاه جامعه ­شناسی تاریخی تحلیل سیاست خارجی، این قدرت افزون را می­ دهد تا علاوه بر این­که تأثیر متقابل گذشته و حال را تبیین کند، نگاهی به آینده داشته باشد و بذرهای تغییر در آینده را درک کرده و نسبت به تبیین آن اقدام کند؛ یعنی این مطالعات قدرت پیش ­بینی را مشروع دانسته و آن را بر اساس آنچه گذشته، ممکن و گاه وظیفه و خصوصیت اصلی خود می­داند. مدل جامعه­ شناسی تاریخی برخلاف ادعاهای پیشین که وظیفه نظریه را تنها به تبیین فرومی ­کاهد، تأکید دارد که پیش ­بینی و متعاقب آن، مطالعات آینده ­پژوهشی مشروعیت و اهمیت ویژه خود را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Success and Non-success in the Historical Sociological Model of Analyzing Foreign Policy

نویسندگان [English]

  • Seyed Jalal Dehghani Firuzabadi
  • Reza Zabihi
چکیده [English]

Although Studying and analyzing foreign policy has passed the similar and somehow equivalent path with international relations theories, it maintains its line and difference with these theories. This article works on the success and non-success in the historical-sociological model of analyzing foreign policy. So we follow this question that how the effect of the impossibility of historical-sociological model of foreign policy is and what is its effect on analyzing foreign policy? historical sociological model of analyzing foreign policy’s view improves this power that in addition to clarifying the current and prior reciprocal effects, notifies to future and understands the future changes and clarify that. it means that this studying has the legibility to predict and consider it based on previous things as possibilities or main trait. In an opposite way to the prior views which reduce the task of theory to clarifying, the historical sociological model emphasizes that prediction and later studying are legitimate and especially important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Historical Sociological
  • Analyzing Foreign Policy
  • Historical Sociological Model Theories of International Relations