زرتشت، امر سیاسی و اندیشه های شکل گیری امپراطوری ساسانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در این نوشتار، بر مبنای نظر کارل اشمیت به امر سیاسی و با محور قرار دادن مفهوم شر در آموزه ­های زرتشت، عقاید زرتشتی و اندیشه­ های شکل­ گیری امپراطوری ساسانی را قرائت کردیم. به گمان نویسندگان در آموزه­ های زرتشتی، مفهوم شر، مفهومی انضمامی، وجودی و بنیادی (نه عدمی، آنگونه که در فلاسفه­ مسلمان مشاهده می­­کنیم) به ­خود می­گیرد. در نتیجه، درهم­ تنیدگی فزآینده­ میان آموزه­ های خیر و شرگرایانه زرتشت (امر اخلاقی) با زندگی روزمره­ مردم ایجاد شده است. انضمامی بودن امر اخلاقی در آموزه­ های زرتشتی، ظرفیت بالایی به این آموزه ­ها جهت نیرودهی به امر سیاسی می­دهد. بنابراین، ساسانیان با دوگانه­های دوست و دشمن­ساز «ساسانی ـ اشکانی»، «ساسانی ـ رومی» و... ضمن سیاست­ورزی بر مبنای امر سیاسی اشمیتی، به دنبال وحدت و یکپارچگی امپراطوری جدید نیز بودند. این وحدت و یکپارچگی­، ضمن آنکه از آموزه­ های زرتشتی نیرو می­گرفت، بدعتی نو در این آموزه­ها نیز محسوب می­شد، بدعتی که عقاید زرتشتی را از آموزه­های دینی بر پایه­ آنتی­تزهای خیر و شر، به عقایدی سیاسی بر پایه­ آنتی­ تزهای دوست و دشمن، تبدیل کرد.

عنوان مقاله [English]

Zarathustra, the political matter and ideas of the formation of the Sassanid Empire

نویسنده [English]

  • Meisam Ghahreman
چکیده [English]

In this article, based on Carl Schmitt's view of politics and focusing on the concept of evil in the teachings of Zoroastrianism, we read Zoroastrian beliefs and ideas of the formation of the Sassanid Empire. According to the authors, in Zoroastrian teachings, the concept of evil takes on a concrete, existential and fundamental concept (not non-existent, as we see in Muslim philosophers), resulting in increasing confusion. There is a connection between the good and evil teachings of Zoroaster (morality) and the daily life of the people. The concreteness of morality in Zoroastrian teachings gives these teachings a high capacity to empower the political. Thus, the Sassanids, with their friendly and hostile dualities of "Sassanid-Parthian", "Sassanid-Roman", etc., while pursuing a policy based on the Schmidt political cause, also sought the unity and integrity of the new empire. This unity, while drawing strength from Zoroastrian teachings, was also a new innovation in these teachings, an innovation that derived Zoroastrian beliefs from religious teachings based on antitheses. He turned good and evil into political ideas based on the antitheses of friend and foe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoroastrian teachings
  • Sassanid Empire
  • politics
  • friend and foe
  • good and evil