رویکردهای معنایی در روابط بین‌الملل و تأثیر آنها در تحلیل سیاست خارجی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

بیش از دو دهه است که حوزه تحلیل سیاست خارجی پس از یکی دو دهه حاشیه‌نشینی به تدریج اهمیت خود را بازیافته است. استدلال این مقاله آن است که با حرکت جریان نظری به سمت رویکرد‌های سازه‌انگارانه اعم از متعارف و رادیکال با تأکیدی که آنها بر ساخت معنایی واقعیت، و در نتیجه، نقش عوامل معنایی، فرهنگ، بیناذهنیت، و مانند اینها در برابر مادی‌گرایی حاکم بر جریان اصلی داشتند و نیز این امر که رویکردهای مزبور فی‌نفسه تمرکز بر سطح تحلیل ساختار بین‌الملل ندارند و می‌توانند حتی در بحث‌های ساختاری توجه خود را معطوف به ساختارهای معنایی داخلی دولت‌ها کنند، زمینه نظری برای توجه بیشتر به سیاست خارجی فراهم شده است.  همچنین با ارائه نمونه‌هایی از آثار مرتبط با سیاست خارجی که متکی بر این دو رویکرد هستند غنای این نگرش به سیاست خارجی نشان داده شده است. در نتیجه‌گیری نیز برآوردی از موقعیت این دو رویکرد در حوزه تحلیل سیاست خارجی در ایران ارائه و نکاتی آسیب‌شناختی درباره آن مطرح شده است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Approaches to International Relations and Their Implications for Foreign Policy Analysis

نویسنده [English]

  • Homeira Moshirzadeh
چکیده [English]

Abstract: Foreign Policy Analysis (FPA) has regained its significance since the 1990’s. This article argues that this could be explained partly on the basis of the ideational turn in International Relations and the emergence of constructivist approaches, both conventional and radical. On the one hand, these approaches are not substantive theories of international relations. Rather they are frameworks to be used at different levels of human life. On the other hand, their emphasis on the construction of reality and, hence, the importance of  meaning culture, intersubjectivity and the like, separates them from materialist approaches traditionally dominant in the field and makes them closer to traditional FPA with its focus on cognition, meaning, intersubjectivity, cultural influences, etc. Examples of FPA based on constructivist assumptions show how they can enrich the field. The article concludes with a critical review of constructivist approaches to foreign policy in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy Analysis
  • constructivism
  • Poststructuralism
  • discourse analysis
  • intersubjectivity