نویسنده = سیدجواد امام‌جمعه‌زاده
الگوی‌ حکمرانی‌ خوب‌ و‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ در‌ ایران‌ و‌ ترکیه (2006 تا 2017)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 86-111

روح‌اله صفریان؛ امیرمسعود شهرام‌نیا؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ حسین مسعودنیا


تجزیه و تحلیل رویکرد عربستان سعودی نسبت به تحولات سوریه

دوره 8، شماره 4، تیر 1396، صفحه 86-120

حمید درج؛ سیدجواد امام جمعه زاده