اعوجاج و بدکارکردی نهادی: ارزیابی و آسیب شناسی مقالات علوم سیاسی در فصلنامه های خارجی نامعتبر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه یاسوج

چکیده

یکی از اهداف اصلی پژوهش در جهان، اساساً رشد و توسعه علمی و به تبع آن، پیشرفت و رفاه جامعه است. در ایران، این هدف غالباً به فراموشی سپرده شده و نفس انتشار مقالات و تعداد آن­ها در مقایسه با سایر کشورهای جهان به یک هدف تبدیل گردیده است؛ چنان­که به لحاظ تعداد مقالات منتشرشده در مجلات بین­ المللی، ایرانیان مقامی چشم­گیر و بالا دارند، اما در تبدیل این مقالات به دستاوردهای صنعتی و یا کارآفرینی، نتیجه موفقی کسب نکرده ­اند. این پدیده که در گذشته در رشته­ های علوم پایه، فنی و مهندسی بیشتر مشاهده می ­شد، چند سالی است به حوزه علوم انسانی و به طور خاص علوم سیاسی و روابط بین ­الملل نیز تسرّی پیدا کرده است؛ به نحوی که شاهد روی آوردن اعضای هیئت علمی و دانشجویان به چاپ مقاله در مجلات دارای کیفیت پایین و حتی جعلی در خارج از ایران هستیم. مقاله پیش رو قصد دارد که اولاً ارزیابی ­ای از وضعیت رشته علوم سیاسی و روابط بین­ الملل به نسبت سایر رشته ­های علوم انسانی درخصوص این پدیده داشته باشد و ثانیاً به آسیب ­شناسی پژوهش ­های مذکور بپردازد. برای این منظور، از هر دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­ دهد که تعداد مجلات نامعتبر خارجی از سال 1391 تا  1396 رشد تصاعدی داشته است و بعد از رشته علوم اجتماعی و روانشناسی، پژوهش­گران رشته علوم سیاسی بیشترین گرایش را به سمت چاپ مقاله در این نشریات نشان داده­ اند. این درحالی است که چاپ مقاله در مجلات معتبر خارجی بسیار اندک بوده است. یافته­ های پژوهش همچنین گویای کیفیت پایین این مقالات به نسبت همتایان داخلی آن­ها بوده است. در آسیب ­شناسی این مسئله که به نوعی اخلاق حرفه­ای پژوهش را زیر سؤال می­ برد، عواملی همچون الزام اساتید به چاپ مقاله در نشریات خارجی برای ارتقای علمی، الزام دانشجو به چاپ مقاله برای دفاع از رساله، طولانی بودن فرایند چاپ مقاله در فصلنامه­ های داخلی، سنجش داوطلبان مقطع دکتری با تعداد مقالات و... احصا شده­ اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Institutional distortion: Evaluation and Pathology of Political Science Papers in Fake Foreign Journals

نویسنده [English]

  • Ali Bagheri Dowlatabadi
چکیده [English]

One of the main goals of research in the world is the growth of science and, consequently, the advancement and welfare of society. In Iran, this goal has often been forgotten, and the publication of papers and their number has become a goal in comparison with other countries in the world. So that, in terms of the number of articles published in international journals, Iranians have gained a significant and high status, but they have not succeeded to convert these ideas into the industrial achievements. This phenomenon, which was seen in the past in the academic fields of science and engineering, has also been spreading over the years to the field of humanities, in particular, political science and International Relations. So that, we can see thet university professors and students are inclined to publish articles in low and even fake journals outside Iran. The article aims to, first, assess the status of the field of Political Science and International Relations in comparison with other disciplines of the humanities on this phenomenon and secondly have a pathology of these papers. Both quantitative and qualitative methods have been used for this purpose. The findings of the research show that the number of fake journals has been exponential growth from 2013 to 2017 in Iran and also after the field of social sciences and psychology, researchers in the field of political science have shown the highest tendency to publish articles in these journals. This is despite the fact that, the publication of the paper in original foreign journals has been very small. Findings of the research also showed the poor quality of these articles compared to their domestic counterparts. In the pathology of this issue, which questioned the professional ethics of research, these factors were identified: Forcing professors to publish papers in foreign journals for upgrade to higher scientific levels, the student's obligation to publish an article to defend their thesis, the length of the review and publication process in Iranian journals, the assessment of PhD volunteers with the number of articles and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Science
  • International Relations
  • Research
  • Ministry of Science
  • University
  • Institutionalism