تکثرگرایی در روابط بین الملل و امکان ارائه نظریه های غیرغربی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق

2 دانشگاه تهران

چکیده

دانش روابط بین­ الملل از ابتدا در قلمرو مغرب ­زمین پدیدار شده و همین واقعیت با اعطای منزلت رهبری به محافل فکری و دانشگاهی غرب شرایطی را رقم زده است که ماهیت غرب ­محور این دانش طی چند دهه از طریق ایجاد حصارهایی به گرد آن و وضع و تحمیل برخی ضوابط نظریه ­پردازی همچنان محفوظ نگاه داشته شود. مقاله حاضر با هدف زمینه­ سنجی برای ارائه نظریه­ های بومی، این مدعا را مطرح می ­سازد که از اواخر قرن بیستم تاکنون، بر اثر ظهور رهیافت بازاندیش­گرایی، رواج تعاریف موسّع ­تر از نظریه، فراخ­­ شدن گسترۀ موضوعات بین­ المللی و نیز نقش ­آفرینی جدی ­تر کنش­گران غیرغربی، حصارهای فرانظری و نظریِ ایجادشده پیرامون دانش روابط بین­ الملل شکسته شده است و اکنون این دانش، با خروج تدریجی از انحصار غربی، در وضعیت تکثر و عدم امکان چیرگی یک پارادایم، فرانظریه، نظریه و رهیافت واحد قرار دارد. وضعیت کنونیِ تکثر و هم­زیستیِ پارادایم­ ها و رهیافت ­ها در کنار تحولات جریان­ ساز محیط جهانی، فرصت مغتنمی را برای تولید نظریه ­های بومی توسط اندیش­مندان غیرغربی فراهم می­ سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pluralism in International Relations and the Prospect for Non-Western IR Theory

نویسندگان [English]

  • Rooholamin Saeidi 1
  • Homeira Moshirzadeh 2
چکیده [English]


International Relations as an academic discipline, originating from the West, has been influenced by Western traditions of thought and this has led to its Eurocentric nature reproduced through specific closures and strict standards of theorizing. Since the last part of the twentieth century, however, this has been challenged. The emergence of reflectivist theories with their broad definition of theory, the expansion of international agenda due to significance of new international issues, and the agency of non-Western international actors have somehow broken the meta-theoretical and theoretical boundaries of IR. The result has been pluralism and the coexistence of approaches and theories. The main argument of this article is that this pluralism paves the way for non-Western IR scholars to produce their own theories and narrative of international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Relations
  • Western Theory
  • Theoretical Pluralism
  • Perspectivism
  • Rationalism
  • Reflectivism
  • Homegrown Theory