تلقی روزنامه حکمت از لزوم تأسیس مدارس جدید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

در کنار تأسیس روزنامه، مسئله تأسیس مدارس جدید از مهم­ترین دغدغه‌های آموزشی- فرهنگی برای نوسازی ایران پیش از انقلاب مشروطه است. تأسیس مدارس جدید واکنشی بود به ناکارآمدی آموزش سنتی برای ورود ایران به دنیای مدرن. از این روست که در روزنامه ­های این دوره نیز این دغدغه به مثابه یک مسئله مطرح می‌شود. از جمله روزنامه­ هایی که در این زمینه اهتمامی ویژه دارد، روزنامه «حکمت» است. بدین ترتیب سؤال پژوهش حاضر این خواهد بود که «روزنامه حکمت از لزوم تأسیس مدارس جدید چه اهدافی را دنبال می ­کرد؟» نگارند‌گان ‌معتقدند «نویسندگان روزنامه حکمت با درک ناقص و یک سویه از بسترهای مدرنیته و بدون فهم دقیق از تأثیر شرایط عینی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین­ المللی)  اثرگذار بر گسترش آموزش در غرب، تصور می­ کردند ایجاد نهضت مدرسه سازی، بسترهای «ترقی» ایران را فراهم می­ آورد». برای فهم تلقی و رویکرد این نشریه، از روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر سود خواهیم برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supposition of Necessity of Establishing New Schools in Hekmat Newspaper

نویسندگان [English]

  • Mohammad Radmard 1
  • Seyed Nasrollah Hejazi 2
چکیده [English]

Along with the establishment of newspaper, the issue of establishing new schools was one of the most crucial educational-cultural concerns of the Iran modernization, before the Constitutional Revolution. The latter was a response to inefficiency of traditional education for Iran to enter the modern world. This is why this issue was considered in the newspapers of that time as a serious issue. Among the newspapers concerned the issue was Hekmat newspaper. So, the research question is that «which goals were pursued by Hekmat newspaper, through supposition of establishing new schools necessity?» According to the author, with an incomplete and one-sided understanding of the modernity foundations, and without an accurate understanding of the effects of the efficient objective conditions (economic, social and political) in education development in the West, the newspaper assumed that Establishing New Schools Movement would provide the country with advancement platforms. To understand the supposition ofHekmat newspaper›s approach, the Skinner›s Intentional Hermeneuticsmethod will be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hekmat newspaper
  • New school
  • Traditional school
  • Skinner›s Intentional Hermeneutics
  • Industrial Revolution