دولت شکست خورده و جنگ های جدید: مطالعه موردی داعش در خاورمیانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هر ساختار سیاسی از جمله دولت­ ها کارویژه ­هایی دارند. وظیفه دولت ­ها ارائه کالاهای سیاسی مانند امنیت، امکانات اقتصادی، نظم قانونی و زیر­ساختارها است. زمانی که دولت این کارویژه­ ها را نتواند ارائه کند، یک دولت شکست­خورده است. این پدیده از جمله ویژگی­ های برخی کشورهای خاورمیانه است. این دولت ­ها مؤلفه‌هایی از قبیل مداخله نظامی بیگانه، انتقال قدرت سخت و خشن، بحران مشروعیت، ناکارآمدی نظام قضایی و اقتصادی و گسترش تروریسم دارند. جنگ­ های جدید با بازیگری داعش در این منطقه، یکی از پیامدهای دولت ­های شکست­ خورده در این منطقه است. هدف این مقاله، بررسی تأثیر دولت شکست­ خورده بر بروز جنگ­ های جدید در خاورمیانه است. سؤال اصلی پژوهش این است که دولت شکست­ خورده چگونه سبب گسترش جنگ­ های جدید در خاورمیانه شده است؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، این فرضیه را بررسی می‌کند که وجود دولت­های شکست­ خوردة متعدد در یک منطقه، با توجه به ویژگی‌های مشترکی که دارند، سبب ایجاد جنگ‌های جدید می‌شود و خاورمیانه را تبدیل به منطقه شکست­خورده می­ کند. در نتیجه، جنگ­ های جدید از یک کشور به کشورهای دیگر در منطقه سرایت می­ کند. بنابراین تداوم دولت­های شکست­ خورده برابر با تداوم و گسترش فزاینده خشونت در این منطقه در قالب جنگ های جدید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Failed State and New Wars: ISIS in the Middle East

نویسندگان [English]

  • Mohammad javad soltani gishini
  • Saeed vosoughi
  • Shahrouz Ebrahimi
چکیده [English]

Any political structure, including states, has a special function. The task of governments is to deliver political goods such as safety, economic, legal regulation and infrastructure. When a government fails to provide this function, called a failed state. It is the main feature of the Middle East. These states have results such as foreign military intervention, transferring power hard, legitimacy crisis and the spread of terrorism. New war with Islamic state in the Middle East is a result of failed states.
The purpose of this paper is to examine the impact of a failed state on the new war in the Middle East. The main question is that how failed state has caused spread new wars in the Middle East? The hypothesis is that the existence of numerous failed states makes the Middle East a failed zone. As a result, new wars spread from one country to other countries in the region. Therefore, the continuation of failed states is equal with continuation and spread increasing violence in the Middle East.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle East
  • Failed State
  • Failed Region
  • New Wars
  • New Actor
  • ISIS