اقتصاد سیاسیِ سیاست خارجی چین در عصر جهانی شدن اقتصاد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش درصدد پاسخ­گویی به این سؤال است که چگونه «اقتصاد سیاسی جهانی»، «سیاست خارجی چین در عصر جهانی شدنِ اقتصاد» را تحت تأثیر قرار داده است؟ در پاسخ به سؤال مزبور، فرضیه پژوهش آن است که شش مؤلفة اقتصاد سیاسی جهانی در  تعامل با عوامل اصلی اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ و از طریق سه پویایی یا دینامیزم، سیاست خارجی کشورها را شکل می­ دهند. نویسندگان با ارائه الگوی جدیدی موسوم به «اقتصاد سیاسی سیاست خارجی»، کیفیت تأثیرگذاری اقتصاد سیاسی جهانی بر سیاست خارجی چین را مطالعه کرده ­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political Economy of China's Foreign Policy in the World Era

نویسندگان [English]

  • Hossein Poorahmadi Meybodi 1
  • Mahmoud Khani Joyabad 2
چکیده [English]

This study seeks to answer the question of how "global political economy" has influenced "China's foreign policy in the age of globalization"? In answer to this question, the research hypothesis is that the six components of global political economy in interaction with the main factors of economics, politics, security and culture and through three dynamics, shape the foreign policy of countries. The authors study the quality of the impact of global political economy on China's foreign policy by presenting a new model called "foreign policy political economy."

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • globalization
  • political economy
  • foreign policy