دموکراسی با زور و چالش‌های فراروی آن در عراق

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

سیاست ترویج دموکراسی در خارج، به­ ویژه مدل تحمیل آن از طریق زور (دموکراسی با زور) از سوی ایالات‌ متحده آمریکا، همواره بعد از جنگ جهانی دوم در حوزة سیاست خارجی این کشور مطرح شده و در بعضی از کشورها جنبة اجرایی به خود گرفته است. این سیاست، منشأ مجادلات گسترده ­ای مابین صاحب­نظران علوم سیاسی آمریکایی نیز بوده است. اما تحولات یک دهة اخیر در عراق نشان می ­دهند که این سیاست در این کشور، برخلاف خوش­بینی سیاست­مداران کاخ سفید، عملاً با شکست مواجه شده است. پرسش اصلی مقالة حاضر این است که موانع فراروی دموکراتیزاسیون در عراق که «مدل دموکراسی با زور» را با چالش­های جدی مواجه کرده است، کدام ­اند؟ فرضیة مقاله بر این است ­که مؤلفه­ های چندگانه ­ای از قبیل تداوم ناامنی و بی­ ثباتی سیاسی، پایین بودن شاخص­ های توسعة اقتصادی و اجتماعی، ضعف فرهنگ سیاسی مدنی، حضور برجستة نخبگان و جریانات سیاسی اقتدارگرا در صحنة سیاسی و تعمیق شکاف­های قومی و مذهبی همراه با مداخلات خارجی کشورهای منطقه در تشدید این بحران­ها، چالش­های فراروی دموکراتیزاسیون در عراق بوده و هستند. در این راستا، مقالة حاضر با بهره ­گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن اشاره به مجادلات محافل آکادمیک غربی در خصوص سیاست ترویج دموکراسی و مدل دموکراسی­ سازی با زور، به کنکاش در چالش­های فراروی این سیاست در عراق از سال 2003 تا 2016 خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Democracy by Force and its Challenges Ahead in Iraq

نویسندگان [English]

  • Hossein Poorahmadi 1
  • Maytham Ghaffari Nejad 2
  • Hamed Kazemi 3
چکیده [English]

Democracy developing policy in abroad, especially the model of its imposing through the force (democracy by force), has been constantly adopted after the World War II in the field of foreign policy by the United States of America and in some of the countries practiced. This policy has been the origin of wide disputes among American scholars in political sciences. But, the changes during the recent decade in Iraq showed that this policy in this country has faced a failure in practice despite of the optimism of White House politicians. The main question of this paper is to state what are the obstacles ahead democratization in Iraq caused the democracy model by force to be faced serious challenges? The hypothesis of this paper is that multiple factors such as insecurity development and political instability , low social – economic development indices, weakness of political-civil culture, significant presence of elites,  authoritarian political movements in political scenes, increased ethnic and religious gaps incorporated with foreign interventions of regional countries in aggravating these crises are the challenges ahead democratization in Iraq. In this regard, the present paper refers to the disputes of western academic associations concerning democracy developing policy and democratization model by force using descriptive-analytical method and then studies the challenges ahead this policy in Iraq from 2003 to 2016.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nation-building
  • democracy by force
  • Iraq crises
  • foreign policy of U.S.A
  • political elites
  • transition to democracy