رئالیسم نئوکلاسیک و سیاست خارجی آمریکا؛ تحلیلی نظری بر فهم سیاست خارجی ایالات متحده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 عضو هیئت علمی و مدیر گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران (نویسنده مسئول).

چکیده

تأثیر گرو ه­های ذی­نفع در داخل کشورها بر شکل­ دهی سیاست خارجی، متغیری طلایی برای صاحب­نظران واقع­گرایی نئوکلاسیک در تحلیل سیاست خارجی متفاوت دولت­ها بوده است. تحلیل رئالیسم نئوکلاسیک، به­ طور معمول تحلیلی چندسطحی است که هم­زمان به تحلیل نظام و واحد دولت پرداخته و با ادغام عوامل سیستمیک و داخلی، نظریة­ منسجم و سازگارتری از سیاست خارجی ارائه می­ دهد. این نظریه باعث ایجاد سازشی معتبر بین نیاز به دقت نظری و پذیرش جنبه­ های درهم­ پیچیدة گزینه­ های سیاست خارجی-با در نظرداشتن توأمان عوامل ساختاری در کنار عوامل داخلی-می­ شود. به این دلیل، مدعای مقاله آن است که واقع­گرایی نئوکلاسیک چارچوب نظری منسجم­ تری در فهم سیاست خارجی آمریکا به­ دست می­ دهد. نویسندگان در چارچوب واقع­گرایی نئوکلاسیک، به بررسی نقش گروه­های ذی­نفع، از جمله گروه­های ذی­نفع قومی، در شکل­ دهی به سیاست خارجی ایالات متحده پرداخته ­اند؛ به نحوی که مکانیزم عمل این گروه­های ذی­نفع، با هدف متأثرساختن سیاست خارجی ایالات متحده، به­ ویژه از طریق لابی با کنگره شکل می­ گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neoclassical Realism and American Foreign Policy; A Theoretical Analysis of Understanding US Foreign Policy

نویسندگان [English]

  • sanaz tabeafshar 1
  • Kayhan Barzegar 2
چکیده [English]

For the scholars of neoclassical realism, the impact of interest groups within the states on foreign policy is considered as a golden variable to analyze different foreign policies of states. Neoclassical Realism is a multilevel analysis, dealing with both state level and international system. It presents a coherent and compatible analysis through the integration of systematic factors and innenpolitiks, and creates a valid compromise between the need to theoretical accuracy and admission of the intricate aspects of foreign policy. The article claims that neoclassical realism is a more coherent theoretical framework for understanding the foreign policy of the United States. The authors scrutinize the role of interest groups including ethnic groups of the United State and their process of action which is lobbying the congress to influence the foreign policy within the framework of neoclassical realism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neoclassical Realism
  • US Foreign Policy
  • Congress
  • Lobbyism
  • Interest Groups
  • Israel Lobby