جامعه پذیری در نظریه روابط بین الملل (محاسبه ابزاری عقلانی؛ بازی نقش عقلانی یا فراتر از آن)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

جامعه‌پذیری[1] یکی از مهم‌ترین مفاهیم نظریه روابط بین‌الملل است. نظریه‌های مختلف روابط بین‌الملل در خصوص جامعه‌پذیری به دو دسته اصلی قابل تقسیم هستند. دسته اول شامل نظریاتی می‌شود (نظیر واقع‌گرایی و نهادگرایی) که بر این باورند جامعه‌پذیری محاسبه ابزاری عقلانی کارگزاران است و دسته دوم شامل نظریاتی می‌شود (نظیر سازه‌انگاری و مکتب انگلیسی) که سه سازوکار عمومی جامعه‌پذیری یعنی بازی نقش، اقناع و یادگیری زبان جدید و توانایی این سازوکارها را برای اشاعه جامعه‌پذیری مورد توجه قرار می‌دهند.[1] - Socialization

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socialization in International Relations Theory (instrumental rational calculation; rational role- play or beyond)

نویسنده [English]

  • Hossein Ahmadi Mofidi
چکیده [English]

Socialization is among the most important concepts in International Relations Theory. Various theories of International Relations about socialization could be divided into two main categories. The first category consists of theories (like neo-realism and institutionalism) that believe socialization  is a strategic calculation mechanism and the second category consists of theories(like constructivism  and English School) that consider three  generic social mechanisms—role playing, persuasion and Learning a new language —and their ability to promote socialization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivism
  • Learning a new language
  • Persuasion
  • Socialization