توسعه نامتوازن و ناآرامی سیاسی در سوریه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

از سال 2011 یعنی شروع ناآرامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تاکنون کشور سوریه به طور مستمر دچار بی‌ثباتی، ناآرامی و جنگ داخلی بین دولت و گروه‌های مخالف بوده است. قضیه سوریه اکنون به یک معمای پیچیده برای جامعه بین‌المللی تبدیل شده است. بحث در خصوص ریشه‌ها و عوامل ناآرامی در سوریه از زمان وقوع این حوادث در محافل آکادمیک مطرح بوده است. با توجه به شرایط پیچیده حاکم بر این کشور، هر دیدگاه و رویکردی فقط می‌تواند بخشی از موضوع را تبیین کند. نویسنده در این مقاله از منظر تئوری «توسعه نامتوازن» به تبیین چرایی وقوع اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در سوریه می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در دوره حکومت بشار اسد آهنگ توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی هماهنگ و متوازن نبوده است. یعنی در حالی که در طول دوره اصلاحات اقتصادی، دولت به سمت لیبرالیزه کردن اقتصاد پیش رفت، اما برعکس، روند توسعه سیاسی به سمت اقتدارگرایی سوق داده شد. این عدم توازن و تعادل نیز به واکنش جامعه در قالب شورش، اعتراض و به تبع آن بی‌ثباتی و ناآرامی در سوریه منجر شد. البته در کنار این عامل زیربنایی یعنی شرایط ایجاد شده در اثر توسعه نامتوازن، نقش عوامل خارجی شامل بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای (از طریق حمایت از نیروهای داخلی یا برعکس دولت سوریه) نیز در تشدید و تداوم بحران مذکور حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unbalanced development and political unrest in Syria

نویسنده [English]

  • Mehdi Abbaszadeh Fatehabadi
چکیده [English]

Since the beginning of the unrest in the Middle East and North Africa in 2011 Syria has been continually subjected to instability, unrest and civil war between Assad government and opposition groups. Syrian problem has turned to a dilemma for the international society. Arguing about the roots and causes of unrest in Syria has been undergone in academic community until now. Given the diversity of causes and complexity of conditions in this country, every approach and theory can explain just some part of the issue. Author in this article views the issue from the lens of Huntington's “Unbalanced Developmentˮ theory. Research findings show that in Bashar Assad era, the trends of economic development and political development have not been balanced or harmonized; this means that despite of the moving toward the economic liberalization, Assad government tilted toward the authoritarianism in political realm. And this unbalanced situation led to the reaction of the society in the forms of protests, instability and unrest in Syria. Besides this structural factor, the role of foreign actors via protecting the government or opposition groups is very important in deteriorating the situation and continuation of the crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syria
  • Unbalanced Development
  • Authoritarianism
  • Economic Reform
  • Unrest