انقلاب لیبی؛ دولت شکننده و چالشهای گذار سیاسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

شکل­ گیری خیزش انقلابی در لیبی و متعاقب آن سقوط دولت دیکتاتوری قذافی پس از چهار دهه این خوش‌بینی اولیه را در اذهان جهانیان و به ویژه خود مردم لیبی ایجاد کرد که این کشور آینده‌ای دموکراتیک و توسعه­ یافته را پیش رو خواهد داشت. اما شکل­ گیری رویدادهای سیاسی از فردای پیروزی انقلاب در این کشور بازگوکننده واقعیات تلخی بود که در طول حکمرانی دیکتاتوری قذافی شکل گرفته و امروز با برافتادن ساختار تجمیع­ کننده آن خود را نشان می­ دهد. نوشتار حاضر به روش کیفی و با بهره­گیری از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که دولت پساانقلابی لیبی چه ویژگی‌هایی دارد و عمده­ترین چالش­های پیش روی این دولت در فرایند گذار سیاسی لیبی پس از قذافی چیست؟ یافته­ های پژوهش نشان از شکل­گیری نوعی دولت شکننده در لیبی پس از انقلاب دارد که موجب رشد ناهنجاری­ها و نابسامانی­های سیاسی و اجتماعی در این کشور گردیده و امنیت را به مثابه نخستین سنگ ­بنای پیشرفت، به کالایی دست نیافتنی تبدیل کرده، از این رو شکل­گیری دولت منسجم و توانمند در این کشور به اولویت اصلی بدل گردیده که در صورت عدم دستیابی به آن خشونت سیاسی در این کشور روندی افزایشی یافته و فرایند گذار سیاسی این کشور به دموکراسی را با چالش‌های اساسی روبه‌رو خواهد کرد.

عنوان مقاله [English]

Libyan revolution, fragile state and the challenges of political transition

نویسندگان [English]

  • Alireza Samiee Esfahani
  • Jaafar noruzinejad
چکیده [English]

The forming of revolutionary transformation in Libya the initial optimism created in the minds of the world and the people of Libya that Libya's future will be democratic and development-oriented But the formation of the political events of the after the revolution in the country, reflecting the formed bitter realities  in during the reign of dictator Gaddafi. The present paper is the question that what is the main problem of political transition in the post-revolution Libya's? The Findings results show that the formation of a fragile state after the Revolution in Libya, cause growth political and social Difficulties in the country. Therefore the necessity of forming a cohesive and effective government in this country is a major priority of the current.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Libyan Revolution
  • Political Transition
  • Political Violence
  • Fragile state