نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی درتدارک امنیت ملی پایدار ایران دهه گذشته ( 1380 )

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله وجود رابطه متقابل بین سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار به عنوان مفروض مدّ نظر قرار گرفته است. از این رو، پرسش مطرح شده عبارت است از اینکه: در ایران دهه 1380 ، سرمایه اجتماعی چه نقش و سهمی در توسیع و تعمیق امنیت ملی پایدار داشته است؟ در راستای تحقیقاتی که در این پژوهش صورت گرفته است، اعم از مصداق های عینی، مطالعات و تحقیقات قبلی انجام شده و آمار و ارقام موجود و نظرات کارشناسان، آنچه به دفعات به اثبات رسیده، اینکه سرمایه اجتماعی در ایران از وضعیت ایده آل برخوردار نیست و این وضعیت نامناسب سرمایه اجتماعی و یا به عبارتی ظنّ مردم به نهادهای سیاسی در ایران دشوار یهای عدیده ای را در جهت تقویت و تثبیت گزار ههای امنیتی ایجاد کرده و خواهد کرد. سیاست عاقلانه م یتواند ایجاد سرمایه اجتماعی را تشویق کرده و سرمایه اجتماعی خود تأثیر اقدامات دولت را افزایش دهد و در نهایت آنچه حاصل خواهد شد امنیتی باثبات در عرص ه ملی و فراملی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Social Capital in Sustainable National Security of Iran over the Last Decade (1380)

نویسندگان [English]

  • Abbasali Rahbar
  • Hadi Abbaszadeh
  • Ali Rajabzadeh
چکیده [English]

In this paper, the mutual relationship between social capital
and sustainable national security is assumed. So the main
question of the research asks about the role and contribution
of social capital in the extension and deepening of national security
in Iran’s last decade. In line with the research that has
been done in this study, whether objective evidences, previous
studies, gathered data and/or expert opinions, it has repeatedly
proved that social capital, in Iran, is not in an ideal
situation and this poor condition of social capital or in other
words, people’s suspect in political institutions has provided
numerous difficulties in strengthening and consolidating security
statements. A wise policy could encourage the creation
of social capital and social capital could increase the impact of
government measures. At the end, a stable security in national
and transnational era would be reached.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Sustainable National Security
  • Trust
  • Minority of Ethnic / Religious Groups
  • National Identity