رندال شوئلر و چالش های واقع گرایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

10.29252/piaj.2022.212211.0

چکیده

یکی از برجسته ­ترین متفکران واقع­گرایی نوکلاسیک، رندال شوئلر است که از طریق نقد ساختارگرایی موجود در نوواقع­گرایی، درصدد احیای این مکتب بوده است. والتس، والت و مرشایمر، سه تن از برجسته­ ترین واقع­گرایان معاصر، از مهمترین متفکران مورد آماج نقد او بوده­ اند. در پاسخ به این سؤال که دیدگاه­ های شوئلر چه ارزش افزوده­ ای برای واقع­گرایی دارد، مدعای اصلی این مقاله آن است که وی به دنبال آن است که پاسخی برای ناهم­خوانی بسیاری از دعاوی واقع­گرایی با واقعیت تاریخی و تجربی بین ­المللی و چرایی ناهماهنگی ­های موجود در دعاوی خود واقع­گرایان بیابد و راهی برای رفع این مشکلات ارائه دهد. شوئلر در این چارچوب بر آن است که مناظره ­ی درون واقع­گرایی در مورد اولویت قدرت در برابر امنیت و نیز امنیت­ جویی حداقلی در برابر قدرت ­طلبی حداکثری دولت­ ها (مناظره­ میان واقع­گرایان تهاجمی و تدافعی) را حل کند، چرایی فقدان رفتار موازنه ­بخش و عدم شکل ­گیری موازنه ­ی قدرت/تهدید را در طول تاریخ توضیح دهد و عدم توجه کافی به تغییر نظام بین ­الملل در واقع­گرایی را جبران و اتهام اهمیت ندادن واقع­گرایی به نهادهای بین ­المللی را رد کند. آثار او با جذب عوامل داخلی در تحلیل، علاوه بر تبیین سیاست خارجی، ظهور دولت ­های تجدیدنظرطلب و شرایط پویایی، تغییر و تنوع در نظام بین ­الملل را در چارچوبی نظری حول محور مفهوم منافع و برآیند آن در سطح نظام یعنی موازنه ­ی منافع تبیین می ­کند. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تلاش نظری شوئلر در تعدیل و احیای واقع­گرایی است و برای دست­یابی به این هدف با اتکا به روش تحلیل متن، به مهم­ترین آثاری که شوئلر تاکنون منتشر کرده، ارجاع شده و چهره­ ی کم­ وبیش متفاوتی را که او از واقع­گرایی ارائه داده، نشان داده و مشخص خواهد کرد که هر چند او توانسته بسیاری از تناقضات درونی واقع­گرایی را پاسخ دهد، اما کار خود او نیز مشکلاتی به همراه دارد که می­ تواند به معنای افزودن به اختلافات درونی این رویکرد باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Randal Schweller and Challenges to Realism

چکیده [English]

Randall Schweller is a leading neoclassical realist who has paved the way for the revival
of realism through criticizing the structuralist approach of neo-realism. Waltz, Walt, and
Mearsheimer have been the major targets of his attacks. This article argues that his main
added value to realism is to find a way to respond to internal divisions among realists and
weak historical support for many of neo-realist propositions. Within this framework he enters
into internal debates among realists about status quo versus revisionist states; explains
non-formation of balancing behavior and balance of power in the course of history; pays
attention to change in international system ignored by many realists; and rejects the objections
against realists for not accounting for international institutions. By including domestic
factors in his analysis, his work accounts for the emergence of revisionist states, dynamics
of international system, and the significance (or insignificance) of international institutions
within a theory of states’ interest and the resulting balance of interests in the international
system. This theory can clarify the historical conditions in which realists’ claims can prove
to be true. In order to give an account of Schweller’s theoretical endeavors to modify and revive
realism, this article analyses his major works and shows that although he could account
for inconsistences within realism, his own work with its own problems can add to internal
divisions within realist camp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Randal Schweller
  • neoclassical realism
  • balance of interests
  • foreign policy
  • International Relations