نویسنده = ������������ ���������������� ��������
گفتمان امنیتی غرب آسیا از منظر اندیشکده‌های راهبردی روسیه

دوره 14، شماره 1، آذر 1401، صفحه 43-67

مهدی هدایتی شهیدانی؛ محمدرضا لارتی


دیپلماسی انرژی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری آذربایجان: اهداف و دستاوردها

دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 151-178

دانیال رضاپور؛ مهدی هدایتی شهیدانی