نویسنده = ������������ ��������
تبیین بازنمایی و راهبردهای تصمیم‏ گیری پرونده هسته‏ ای در گفتمان نواصول‏گرای احمدی‌نژاد

دوره 9، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 32-57

حمید احمدی‌نژاد؛ عنایت‌الله یزدانی؛ سعید وثوقی


دولت شکست خورده و جنگ های جدید: مطالعه موردی داعش در خاورمیانه

دوره 8، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 117-145

محمدجواد سلطانی گیشینی؛ سعید وثوقی؛ شهروز ابراهیمی


ابعاد و محدودیت‌های روابط نظامی ایران و چین پس از برجام

دوره 7، شماره 3، آبان 1395، صفحه 93-121

مسعود رضائی؛ سعید وثوقی