مؤلفه های قدرت نرم چین در آفریقا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی

چکیده

دولت چین با بهره­ گیری از جنبه­ های مختلف قدرت نرم خود، در حال اجرای راهبرد تمام ­عیارِ پیش­رونده­ی جهانی به‌ویژه در قاره آفریقاست. حضور چینی ­ها در قاره آفریقا بسیار فراگیر بوده؛ به گونه ­ای که این امر را می ­توان ناشی از بهره­ گیری مناسب از نتایج مذاکرات و برنامه ­های مصوب حاصل از برگزاری منظم اجلاس­ های سران کشورهای چین-آفریقا در کنارِ موج روزافزون حضور رسانه­ ها و نهادهای فرهنگی دولتی چینی در این قاره دانست. هدف از این پژوهش، کمک به درک هرچه بهتر سیاست­گذاران ایرانی از نحوه سیاست­گذاری­ های چین در آفریقا و تأثیرات ناشی از آن بر تعاملات سیاسی و اقتصادی با قاره ­ای است که بسیاری از ظرفیت­های آن برای بخش­های مختلف کشورمان مغفول مانده است. این مقاله، از طریق تجزیه و تحلیل داده­ ها، اطلاعات و اسناد انتشاریافته، با بررسی مؤلفه­ های قدرت نرم چین در آفریقا و تأثیرات آن بر تعاملات این کشور با این قاره، به دنبال پاسخ به این سؤال است که عملکرد قدرت نرم چین در آفریقا چگونه بوده و از چه مؤلفه­ هایی برخوردار است؟ فرضیه ­ی به­ کارگرفته ­شده عبارت است از اینکه چین با بهره­ گیری از مؤلفه­ های قدرت نرم خود در قاره آفریقا، ازجمله فرهنگ و تبادلات آموزشی-فرهنگی، تقویت حضور دیپلماتیک و ارائه­ ی کمک­های مالی و سرمایه ­گذاری در بخش­های مختلف این قاره، توانسته است ضمن جلب نظر مثبت و مساعد افکار عمومی و حمایت دولت­های آفریقایی برای ادامه­ ی همکاری­ ها با این کشور، نسبت به ایجاد زمینه­ های پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود در این قاره اقدام کند. این مقاله نشان می ­دهد که نوع نگاه دولت­مردان ایرانی به آفریقا و انتظارات­شان از این قاره، زمینه­ ساز تعریف سازوکار و بهره­ برداری از قدرت نرم و ابزارهای آن در راستای منافع موردنظر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

China’s Soft Power Components in Africa

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javad Hosseini 1
 • Ardeshir Sanaie 2
1 Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

By utilizing its different soft powers aspects, the Chinese government is implementing a global progressive strategy, especially on the African continent. The presence of the Chinese on the continent of Africa is very pervasive, which can be attributed to the proper utilization of the negotiations results and the programs approved by the regular China–Africa Summits meetings along with the increasing wave of presence of Chinese governmental media and cultural institutions on this continent. The purpose of this research is to help Iranian decision makers to better understanding of China’s policy makings in Africa and its effects on the political and economic interactions with the continent which many of its capacities have been unknown for different sectors of our country. This paper while using the analytical data, information and documents published, by examining the China's soft power components in Africa and its effects on the interactions of this country with the continent, tries to answer the following question: What is the soft power performance of China in Africa and what components does it have? The hypothesis used in this connection is that China uses its soft power components on the African continent including culture and educational-cultural exchanges, strengthening diplomatic presence, and the provision of financial and investment assistance in different parts of Africa, has succeeded in attracting positive view of public opinion and the support of African governments to continue cooperation with the country in order to create the proper context for pursuing its political and economic goals on the continent. This research shows that the Iranian officials’ approaches towards Africa and their expectations from this continent will be the basis for defining any mechanism and exploiting of soft power and its tools in line with the expected interests.

کلیدواژه‌ها [English]

 • China
 • Africa
 • Soft Power
 • Culture
 • Political Values
 • Diplomacy
 1. الف) منابع فارسی
 2. اگونسالوو، آلابا. (1370). سیاست چین در آفریقا (1971-1958)، ترجمه گیتی خورسند، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 3. بخشی، احمد. (1388). بررسی سیر تحول روابط خارجی چین و آفریقا، پژوهشنامه آفریقا، سال اول، شماره3.
 4. رفیع، حسین؛ بلباسی، میثم؛ ابراهیمی، علی. (1393). سناریوهای نوین قدرت نرم آمریکا علیه ایران، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال هفتم، شماره 25.
 5. قوام، عبدالعلی. (1386). روابط بین‌الملل: نظریه‌ها و رویکردها، تهران: انتشارات سمت.
 6. قویدل، مهدی. (1385). نفوذ چین در آفریقا، فصلنامه مطالعات آفریقا، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، شماره 4.
 7. مشیرزاده، حمیرا. (1385). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات سمت.
 8. نای، جوزف. (1386). قدرت نرم، ترجمه اصغر افتخاری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 9. نای، جوزف. (۱۳۹۲). چین و روسیه ناشیانه عمل می‌کنند، قابل دسترسی در آدرس اینترنتی ذیل:
 10. http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1915917/جوزف+نای+چین+و+روسیه+ناشیانه+عمل+می+کنند.html
 11. ب) منابع انگلیسی
 12. Akkermans, Joost. (2009). China Plans 45 Billion Yuan Media Expansion. Morning Post Says, Bloomberg.com.
 13. Bouey, Jennifer; Rebecca Katz; Elanah Uretsky. (2018). China’s Emerging Role In Global Health, Accessed on February 10, 2018. Available at: https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20180109.759800/full/
 14. Ernest Tambo, Chidiebere E. Ugwu, Yayi Guan, Ding Wei, Xiao-Ning and Zhou Xiao Nong. (2016). China-Africa Health Development Initiatives: Benefits and Implications for Shaping Innovative and Evidence-informed National Health Policies and Programs in Sub-saharan African Countries, Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5187644/
 15. Cooke, Jennifer G. (2009). China’s Soft Power in Africa, Accessed on March 12, 2016, Available at: http://csis.org/files/media/csis/pubs/ 090310_chinesesoftpower__chap3.pdf
 16. Fravel, M. Taylor. (2005). Regime Insecurity and International Cooperation:Explaining China’s Compromises in territorial Disputes, International Security, Vol. 30, No. 2.
 17. French, Howard W. (2004), China Moves Toward another West: Central Asia, New York Times.
 18. Gagliardone, Iginio. (2013). SOFT POWER AND THE UK’S INFLUENCE COMMITTEE:Oral and written evidence, Accessed on April 20,2017, Available at: http://www.parliament.uk/documents/lords-committees/soft-power-uk-influence/SoftPowerEvVol1-as-of-12March.pdf
 19. Gagliardone, Iginio; Sam Geall. (2014). China in Africa’s media and telecommunications: cooperation, connectivity and control, Accessed on January 25, 2018, Available at: https://www.files.ethz.ch/isn/179376/7880fd6b12b93bdd18eddcbd4f4e207f.pdf & http://peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/7880fd6b12b93bdd18eddcbd4f4e207f.pdf
 20. Gill, Bates; James, Reilly. (2000). Sovereignty, Intervention and Peacekeeping: The View from Beijing, Survival, Vol. 42.
 21. Gill, Bates; Yanzhong Huang. (2006). Sources, Limits of Chinese “soft Power”, Survival, Vol 48, No. 2.
 22. Gill, Bates. (2007). Rising star: China’s New Security Diplomacy, Brookings Institution Press, NW: Washington DC.
 23. Gallarotti, G. (2011). Soft Power: what it is, it’s importance, and the conditions for its effective use, Journal of Political Power.
 24. Hanauer, Larry; Lyle J. Morris. (2013). CHINA IN AFRICA Implications of a Deepening Relationship, Accessed on April 18, 2017, Available at: https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9760.html
 25. Hanauer, Larry; Lyle J. Morris. (2014). Chinese Engagement in Africa: Drivers, Reactions, and Implications for U.S. Policy, Accessed on February 10, 2017, Available at: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR500/RR521/RAND_RR521.pdf
 26. Hansen, Jakup Emil. (2012). China’s Media Engagement In Africa: A Case Study Of Uganda, Aarhus University (AU), Denmark, Faculty of Social Sciences (AU),Department of Political Science (AU), Accessed on March 15,2018.Available at: http://drp.dfcentre.com/project/china%E2%80%99s-media-engagement-africa-case-study-uganda
 27. Hartig, Falk. (2015). China’s Confucius Institutes aren’t perfect but have much to offer Africa, Accessed on April 16, 2017, Available at: http://theconversation.com/chinas-confucius-institutes-arent-perfect-but-have-much-to-offer-africa-51596
 28. Heng, Y. K. (2010). Mirror, mirror on the wall, who is the softest of the mall? Evaluating Japanese and Chinese strategies in the ‘soft’ power competitions era, International Relations of the Asia-Pacific, Volume 10.
 29. Hu-Ning, Wang. (1993). Soft Power: Culture as a form of national power, Fudan Journal (Social Science), Vol.3, Accessed on February 15, 2018, Available at: https://journals.aau.dk/index.php/jcir/article/download/608/471
 30. Jianbo, Luo; Zhang, Xiaomin. (2009). China’s African policy and its soft power, AntePodium, Victoria University of Wellington, Accessed on September 5, 2015, Available at: http://www.victoria.ac.nz/atp/articles/pdf/JianboXiaomin-2009.pdf
 31. Jianbo, Luo. (2006). Building China’s Foreign Cultural Strategy in Its Peaceful Rise, Contemporary International Relations, No.3.
 32. Johnston, Alistair Iain. (2003). Is China a Status Quo Power?, International Security, Vol.27, No.4.
 33. Jing, Xu, Liu Peilong. (2011). Health Diplomacy in China, GLOBAL HEALTH GOVERNANCE, VOLUME IV, NO.2, Accessed on September 6, 2015, Available at: http://www.ghgj.org/JingPeilongYan.pdf
 34. Judethaddeus, Ndifor. (2018). The Rise of China in Africa: A Curse or a Blessing?, Accessed on October 2, 2018, Available at: https://www.sutava.com/china-africa-curse-blessing/
 35. Kuo, Lily. (2017). Next generation of transport and aviation experts, Accessed on January 1, 2019, Available at: https://qz.com/africa/1030978/china-is-training-africas-next-generation-of-aviation-and-transport-officials/
 36. Leggett, Karby. (2005). China Flexes Economic Muscle throughout Burgeoning Africa, Wall Street Journal, See also Howard W. Fench. (2005). China Wages Classroom Struggle to Win Friends in Africa, New York Times.
 37. L.Friedman, Thomas. (2005). Thou Shalt Not Destroy the Centre, New York Times.
 38. Mc Kenzie, David. (2012). Chinese Media Making Inroads Into Africa, CNN, Accessed on Jult 10, 2014. Available at:https://www.cnn.com/2012/09/05/business/china-africa-cctv-media/index.html
 39. Mc Laughlin, Abraham; Ryan Truscott. (2005). Africa Looks East for Political Role Models, Christian Science Monitor.
 40. Muckalia, Domingos Jardo. (2004). Africa and China’s Strategic Partnership, African Security Review, Vol. 13, No. 1.
 41. Nye, Josef S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs.
 42. Nye, Joseph S. (2004). The Benefits of Soft Power, Accessed on October 7, 2015, Available at: https://hbswk.hbs.edu/archive/the-benefits-of-soft-power
 43. ODUGBEMI, SINA. (2012). The Made-in-China Version of Media Development in Africa, Accessed on July 10, 2015. Available at: http://blogs.worldbank.org/publicsphere/made-china-version-media-development-africa
 44. Pan, Esther. (2006). China’s Soft Power Initiative, Accessed on September 11, 2015, Available at: http://www.cfr.org/china/chinas-soft-power-initiative/p10715#p2
 45. Penfold, Erica; Pieter Fourie. (2014). Ebola and Cultures of Engagement: Chinese Versus Western Health Diplomacy, Accessed on June 5, 2017, Available at: http://www.cfr.org/councilofcouncils/global_memos/p33560
 46. Porcaro, James W. (2005). China’s Engagement in Africa and Its Economic and Political Consequences, Accessed on January 20, 2015, Available at: http://www.tuins.ac.jp/library/pdf/2009gensha-PDF/2009-05Porcaro.pdf
 47. Ramo, Joshua Cooper. (2004). The Beijing Consensus, London: Foreign Policy Centre.
 48. Ribao, Renmin. (2005). Overseas edition, Jean A. Garrison, Xinhua Net, Accessed on July 14,2015. Available at: http://news.xinhuanet.com/mil/2005-09/21/content_3519927.htm
 49. Ruigu, W. (2012). FOCAC 2012: Sino-African Partnership Gains Momentum, Accessed on September 15,2015.Available at: http://thebeijingaxis.com/tca/oct2012/docs/The_China_Analyst_October_2012_FOCAC.pdf
 50. Schichor, Yitzhak. (2005). Sudan: China’s outpost in Africa, China Brief, Vol, 5, No.21. & Joshua Eiseman. (2005). Zimbabwe: China’s African Ally, China Brief, Vol.5, No.15.
 51. S. G. Goodman, David. (2004). China in East Asian and World Culture, in Barry Buzan and Rosemary Foot, Does China Matter? A Reassessment, New York: Routledge.
 52. Shaye, Lu. (2013). Seizing Opportunities and Overcoming Difficulties to Promote the Development of China-Africa Relations, China Institute of International Studies.
 53. Shaohui, Tian. (2015). China-Africa Think Tanks Forum kicks off in South Africa, Accessed on July 10,2016. Available at: http://www.xinhuanet.com//english/2015-09/09/c_134607574.htm
 54. S. Medeiros, Evan; M.Taylor Fravel. (2003). China’s New Diplomacy, Foreign Affairs, Vol. 82, No. 6.
 55. Shubo, Li; Helge Rønning. (2013). China in Africa: Soft power, media perceptions and a pan-developing identity, Accessed on September 10, 2015. Available at: http://www.cmi.no/publications/file/4943-china-in-africa-soft-power.pdf
 56. Snow, Peter. (1995). China and Africa: Consensus and Camouflage, in T. W. Robinson & D. Shambaugh (Eds) Chinese Foreign Policy: Theory and Practice, London: Clarendon.
 57. Stockman, Farah. (2005). US Accepts nearly $1b in Foreign Aid, The Boston Globe, Accessed on July 10, 2015. Available at: http://archive.boston.com/news/weather/articles/2005/09/08/us_accepts_nearly_1b_in_foreign_aid/
 58. Sun, Yun. (2014). China’s Aid to Africa: Monster or Messiah?, Accessed on June 21, 2014, Available at: http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/02/07-china-aid-to-africa-sun#_ftn3
 59. Sun, Yun. (2015). China-Africa Think Tanks Forum: China broadens soft power campaigns in Africa, Accessed on August 5, 2016. Available at: http://www.brookings.edu/blogs/africa-in-focus/posts/2015/10/01-china-africa-think-tank-forum-sun
 60. Sutter, Robert. (2003-04). Why Does China Matter, The Washington Quarterly, Vol. 7,No .1
 61. Thompson, Drew. (2005). CHINA’S SOFT POWER IN AFRICA: FROM THE ‘BEIJING CONSENSUS’ TO HEALTH DIPLOMACY, China Brief, Volume 5, Issue 21.
 62. Ting’en, Lu; Peng Kunyuan. (1995). General History of Africa: Modern Times, Huadong Normal University Press (Shanghai).
 63. Van de Looy, Judith. (2006). Africa and China: A strategic Partnership, African Studies Centre, leaden.
 64. Vines, Alex and Indira Campos. (2008). Angola and China: A Pragmatic Partnership, in U.S-China Engagement in Africa, ed. Jennifer Cooke, Washington,D.D:CSIS.
 65. WAGNER, JAN-PHILIPP N.E. (2014). The Effectiveness of Soft & Hard Power in Contemporary International Relations, Accessed on October 15, 2015. Available at: https://www.e-ir.info/2014/05/14/the-effectiveness-of-soft-hard-power-in-contemporary-international-relations/
 66. Wekesa, Bob. (2015). FOCAC comes to Johannesburg: How will it be different?, Accessed on December 5,2015.Available at: http://china-africa-reporting.co.za/2015/09/focac-comes-to-johannesburg-how-will-it-be-different-focac-watch-1/#sthash.fChietpT.dpuf
 67. Wenzhong,Zhou. (2004). then Chinese deputy foreign minister, quoted in Howard French, China in Africa: All Trade and No Political Baggage, New York Times.
 68. WHYTE, ALEXANDER. (2012). Neorealism and neoliberal institutionalism: born of the same approach?, Accessed on January 1, 2019. Available at: https://www.e-ir.info/2012/06/11/neorealism-and-neoliberal-institutionalism-born-of-the-same-approach/
 69. Wilson, E. J. (2008). Hard Power, Soft Power, Smart Power, ANNALS of the American Academy of Political and Social Sciences, Issue 616.
 70. Wu, Yu-Shan. (2013). Initiative for the China-Africa Think Tanks 10+10 Partnership Plan, Beijing, China, Accessed on January 21, 2014, Available at: http://www.saiia.org.za/news/saiia-attends-china-africa-think-tanks-10-10-partnership/
 71. Wu, Yu-Shan; Chris Alden. (2014). BRICS’ Public Diplomacy and the Nuances of Soft Power, South African Institute of International Affairs (SAIIA). Accessed on January 21, 2014, Available at: http://www.saiia.org.za/opinion-analysis/brics-public-diplomacy-and-the-nuances-of-soft-power
 72. Wyatt,Natalie. (2015). China’s Health Diplomacy in Africa, Accessed on October 22,2015. Available at: http://tyglobalist.org/onlinecontent/blogs/the-globalist-notebook/chinas-health-diplomacy-in-africa/
 73. Xiaomin, Zhang; Luo Jianbo. (2008). Evaluation of China’s Soft Power and Roadmap of Its Development, International Forum, Vol. 10, No. 5.
 74. Yanqiu, ZHANG. (2014). Understand China’s Media in Africa from the perspective of Constructive Journalism, CHR. Michelsen Institute (CMI) (Norway), Accessed on September 10,2014. Available at: http://www.cmi.no/file/2922-.pdf
 75. Youde, Jeremy. (2010). China's health diplomacy in Africa, China: An International Journal, East Asian Institute, National University of Singapore, Volume: 8, Accessed on July 10,2015. Available at:http://www.biomedsearch.com/article/Chinas-health-diplomacy-in-Africa/226162643.html
 76. Yuch, Linda. (2012). China’s Going Out, Bringing In’ Policy: The Geo-Economics of China’s Rise, Presented at a New Era of Geo-economics: Assessing the Interplay of Economics and Political Risk International Institute of Strategic Studies (IISS) Seminar.
 77. BBC News. (2012). China Daily Newspaper Launches Africa Edition, December 14, 2012, Accessed on September 10, 2015. Available at:https://www.bbc.com/news/world-asia-china-20722952
 78. Beijing Review. (2015). Cultural Exchanges: A Crucial Bond of Friendship, December 26, 2015, Accessed on January 25, 2016. Available at: http://www.bjreview.com/Special_Reports/2015/Johannesburg_Summit_of_Forum_on_China_Africa_Cooperation/Ministers_Say/201511/t20151126_800043387.html
 79. Chinese Ministry of Education. (May 20, 2005) Accessed onJuly 11,2015. Available at: http://www.eoe.or.kr/ziliaoshi/tongiiziliao/ 2003aihualiuxue.doc. Accessed on July 11,2015. www.China.ord.cn
 80. Confucius Institute Online, Accessed on July 12, 2017. Available at: http://www.chinesecio.com/
 81. Confucius Institute Online. (2017). Confucius Institute/Classroom, Accessed on July 12, 2017. Available at: http://english.hanban.org/node_10971.htm
 82. Economist. (2014). Chinese soft power in Africa, Accessed on January 1, 2019, Available at: http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=272200811&Country=Burundi&topic=Politics_1
 83. FOCAC. (2015). China to roll out new measures to boost China-Africa cooperation:official ,December 3, 2015, Accessed on December 5, 2015. Available at:http://www.focac.org/eng/ltda/dwjbzjjhys_1/t1320842.htm
 84. FOCAC. (2015). FOCAC Themed Grants 2015, Accessed on December 10, 2015. Available at: http://china-africa-reporting.co.za/focac-themed-grants-2015/
 85. Hu Jintao’s address to a Joint Sitting of the Australian Parliament on 24 October 2003, Accessed on October 10, 2014. Available at: http://www.australianpolitics.com/news/2003/10/03-10-24b.shtml
 86. Institute of International Education, Open Doors. (2004). Report on International Education Exchange, Accessed on October 10, 2014. Available at: http://opendoors.iienetwork.org/?p=49931
 87. INTERNATIONAL MONEYTARY FUND (2018). SUB-SAHARAN AFRICA:Regional Economic Outlook: Domestic Revenue Mobilization and Private Investment, Accessed on December 31, 2018. Available at: https://www.imf.org/en/Publications/REO/SSA/Issues/2018/04/30/sreo0518
 88. People’s Daily Online. (2006). Cultural Exchanges Promote Sino-African Friendship, August 8, 2006, Accessed on September 11,2015.
 89. People’s Daily Online. (2007). African cultural visitors learn from China's cultural industry development, October 19, 2007, Accessed on September 11, 2015. Available at: http://en.people.cn/90001/90776/6286098.html
 90. People’s Daily Online. (2003). Big Increase in Chinese ”TOFEL” Examinees, January 7, 2003, Accessed on July 10, 2014. Available at: http://english.people.com.cn/200301/07/eng20030107_109699.shml
 91. South African Institute of International Affairs. (2014). SAIIA Attends China-Africa Think Tanks 10+10 Partnership, November 3, 2013. Accessed on January 21, 2014, Available at: http://www.saiia.org.za/news/saiia-attends-china-africa-think-tanks-10-10-partnership
 92. Senate Committee on Foreign Relations. (2008). China’s Foreign Policy and “Soft Power” in South America, Asia, and Africa, report prepared by Congressional Research Service, Library on Congress, 110th Congress, 2nd session, April 2008, Committee Print no.110-146.
 93. State Council Information Office. (2005). White Paper on Peaceful Development Road, December 22, 2005, Accessed on October 11, 2014. Available at http://www.china.org.cn/english/2005/Dec/152669.htm
 94. United Nations. (1958). No. 4307: India and People’s Republic of China, United Nations Treaty Series, Vol.299.
 95. William & Mary's Institute for the Theory and Practice of International Relations. (2018). Are china confucius institutes responsive to local demand or soft power aspirations?, Accessed on October 2, 2018. Available at:http://aiddata.org/blog/are-chinas-confucius-institutes-responsive-to-local-demand-or-soft-power-aspirations
 96. Wharton University. (2011). Health Diplomacy: In Africa, China’s Soft Power Provides a Healing Touch, November 22, 2011, Accessed on July 15, 2013. Available at: http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/health-diplomacy-in-africa-chinas-soft-power-provides-a-healing-touch/
 97. Xinhua Net. (2009). September 21, 2009, Accessed on July 15, 2013. Available at: http://news.xinhuanet.com/mil/2005-09/21/content_3519927.htm
 98. Xinhua News Agency. (2011). China’s Foreign Aid, April 21, 2011, Accessed on July 10,2015. Available at: http://news.xinhuanet.com/english2010 /china/2011-04/21/c_13839683_6.htm