سیاست خارجی منطقه ای ایران از منظر عربستان بر اساس رویکرد سازه انگاری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

نوشتار پیش رو در­صدد تجزیه و تحلیل چشم ­انداز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از زاویه دید عربستان، اعم از مجامع دانشگاهی و سیاسی است. جهت دست­یابی به این مهم، از رهیافت سازه ­انگاری معنا­گرایانه به­ همراه سازه­ انگاری تاریخی بهره برده ­ایم. نزد سازه ­انگاران، هویت، تاریخ، روایت ­سازی و برداشت ذهنی برجسته می­ شود. این رویکرد، ذیل توجه به معنا و برداشت زبان، واژگان و مفاهیم را نیز مورد توجه قرار می­ دهد. لذا، بر­اساس این رویکرد، سیاست خارجی را می­ توان هماهنگ کردن و برقراری تناسب میان واژه ­ها با جهان، جهان خود با جهان دیگر و جهان با واژگان دانست. در این اثنا، روایت کردن و روایت ­سازی دو مفهوم مرکزی هستند که اهمیت می­ یابند. مقاله حاضر، به خوانش فهم عربستان از سیاست خارجی ایران ضمن به کارگیری روش سازه ­انگاری پرداخته است. در این مقاله، ضمن بهره­ گیری از رویکرد سازه ­انگاری معنا­گرایانه، به نقش کلیدی زبان، معنا، برداشت و بیناذهنیت، تاریخ و هویت توجه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran’s Regional Foreign Policy in Saudi Perspective Based on Constructivist Approach

نویسنده [English]

  • Tayebeh, Mohammadi Kia
چکیده [English]

This paper attempts to analyze Iran›s foreign policy from the perspective of Saudi Arabia. To achieve this aim, spiritual constructivist approach with attention to historical Constructivism has been used in this paper. In terms of this approach, foreign policy can be understood as harmonize and coordinate words with the world and also the world with words. Concepts like identity, history, narrative and perception are very important in studies of this kind. In order to achieve Saudi Arabia›s understanding of Iran›s foreign policy we have to consider the narrations about Iran which are important in Saudi›s texts. These are narrations about history, identity and political actions. This paper studies why these narrations have been created? In this regard, it analyzes the role of language, meaning, interpretation and intersubjectivity. It focuses on history and identity, as determinant factors of relations between Iran and Saudi Arabia. This article Studies Saudi Arabia›s Texts which areabout Iran before and after the 1979 revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Constructivism
  • Saudi Arabia
  • Iran