بازگشت دین در قلمرو فلسفه و سیاست معاصر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

آیا در الهیات جدید مسیحی می‌توان از پدیده‌ای به نام «بازگشت دین» سخن گفت؟ به نظر می‌رسد در طی تحولات اخیر این الهیات که در بستری پسامتافیزیکی نشو و نما یافته است، «مرگ خدای متافیزیکی» جایگزین ایدۀ «مرگ خدا» شده است و متفکرانی چون واتیمو و کاپوتو که به خدایی پسامتافیزیکی باور دارند، در پی «دینِ بدون دین» و «ایمان بدون معرفت قطعی» هستند و این دقیقاً همان چیزی است که از آن به عنوان «باور بدون تعلق» و «تعلق بدون باور» یاد می­ شود. در این وضعیت جدید، نه فلسفه­ های جزم‌اندیش و عینیت‌گرا، بلکه اندیشه «کم­ بنیه» است که به کار می­ آید. در همین راستا، امروزه جامعه‌شناسانِ دین، همانند برگر و کازانوا نیز از «پساسکولاریسم» سخن می­ گویند. در چنین وضعیتی، دین عرصه‌های عمومی و خصوصی را درمی‌نوردد و از این طریق مرزهای پیشین میان حوزه‌های عمومی و خصوصی در هم آمیخته می­ شود. نتایج پژوهش پیش رو نشان می‌دهد که با پدیدار شدن نشانه‌هایی نظیر «مرگِ مرگ خدا» در عرصۀ فلسفه و «سکولاریزاسیون‌زدایی از جهان» در عرصه مطالعات جامعه‌شناختی، می‌توان از «بازگشت دین» سخن گفت؛ دینی که البته ماهیت و بنیان‌های متفاوتی با پیشینیان خود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Return of Religion in Contemporary Philosophy and Politics

نویسندگان [English]

  • Kave Hoseinzade Rad 1
  • Hamid Yahyavi 2
چکیده [English]

The main question in this article is whether there is something called the return of religion? In The new Christian theology which flourishes in the context of Post-metaphysical, the death of metaphysical God has been replaced by the death of God and the divine. Thinkers such as Vattimo and caputo which to believe in Post-metaphysical God seeking to religion without religion and faith without the certain knowledge and this is what it called as "believing without belonging" and "belonging without believing". In this new situation, not dogmatic and objective philosophies, but the "weak" thought comes. On the other hand, sociologists of religion, as Berger and Casanova, talk to the de-secularization of the world and post-secularism. In This situation, religion moved from the public sphere to the private sphere and through the return of religion, public and private former boundaries are mixed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return of religion
  • post-secularism
  • weak thought
  • the de-secularization
  • death of God