تأثیر مهاجرت مسلمانان بر تقویت راست افراطی اروپا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

پس از پایان جنگ جهانی دوم، هراس مشترک در اکثر کشورهای اروپا، از دو عامل «رواج کمونیسم» و «تقویت تفکرات راست افراطی» بوده است. اکنون احزاب راست افراطی تقریباً در تمامی کشورهای اروپا نقش ایفا می‌کنند و دارای مبانی فکری مشترک و نزدیک به هم هستند که می‌توان به گرایش‌های نژادپرستانه، دفاع از ارزش‌ها و هویت ملی و ناسیونالیسم، انتقاد به سیاست چندفرهنگ ­گرایی، مخالفت با روند گسترش اتحادیه اروپا، ضدیت با مهاجرت و اسلام­ هراسی اشاره کرد. افزایش مهاجرت مسلمانان خاورمیانه پس از تحولات سال‌های اخیر، منجر به افزایش محبوبیت احزاب راست افراطی در اروپا شده است. در پژوهش حاضر، به این سؤال پاسخ می‌دهیم که «آیا افزایش میزان مهاجرت مسلمان به اروپا طی سال‌های اخیر و پس از تحولات خاورمیانه، می‌تواند منجر به تقویت گرایش‌ها به احزاب راست افراطی اروپا شود؟» با توجه به ایدئولوژی مهاجر­ستیز و اسلام ­ستیز احزاب راست افراطی، فرصت مناسبی در اختیار این احزاب در اروپا قرار گرفته است تا از افزایش مهاجرت مسلمانان به اروپا به‌عنوان برگ برنده برای جذب افکار عمومی جهت اعمال فشار بیشتر بر مهاجرت مسلمانان بهره گیرند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Muslim Immigration on Strengthening the European Far-Right

نویسندگان [English]

  • Aminreza Javadi 1
  • Alireza Moussavizade 1
  • Ibrahim Mottaghi 2
چکیده [English]

Following the World War II, common fears have been created in most European countries by two factors including the prevalence of communism and the promotion of extreme far-right. Nowadays, far-right parties with common and close intellectual foundations play roles in almost all of Europe. These include racist attitudes, the promotion of national values and nationalism, criticism of the policy of multiculturalism, opposition to the expansion of the European Union, and anti-immigration and Islamophobia. Recently, the rise of Muslim immigration in the Middle East has led to an increase in the popularity of far right parties in Europe. The present research responds to the question of whether increasing the rate of Muslim immigration to Europe in recent years and after the developments in the Middle East could lead to a strengthening of the far-right European parties? Regarding the anti-emigrant ideology and the Islamophobia of the far-right, there is a great opportunity for these parties to promote in Europe. Increasing the migration of Muslims to Europe could be known as a winning leaf to attract public opinion to exert greater pressure on Muslim immigration. The research method in this paper is descriptive-analytic using library tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivism
  • Identity
  • Far-right
  • European parties
  • Muslims
  • Immigration