نقش روشنفکران ایرانی در ساخت دولت رضا شاه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پس از شکل‌گیری نظام مشروطه در ایران، اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران آباد نشد و کشور در چرخه‌ای از هرج‌ومرج و آشفتگی فرو رفت. ناکامی‌های نهضت مشروطه در ایجاد حکومت متجدد، متمرکز و قانون­مند و دخالت قدرت‌های بزرگ روس و انگلیس در امور داخلی ایران، روشنفکران و نخبگان ایرانی را بر آن داشت تا ایرانِ جدید را بر مبنای تجدد با تأکید بر نوسازی بنا کنند. ازاین‌رو، به‌منظور تضمین استقلال و تمامیت ارضی و ایجاد وحدت ملی ایران، به ساخت دولت مقتدر اهتمام کردند و با حمایت از رضاشاه، زمینه‌های شکل‌گیری دولت مدرن را فراهم آوردند. ازآن­جاکه درک ساخت دولت مدرن در ایران منوط به مطالعه تاریخ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است، بخشی از مقاله به شیوه توصیفی و تاریخی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش‌شناسی مقاله نیز در چارچوب جامعه‌شناسی تاریخی قرار دارد. در این مقاله، نقش ذهنیت روشنفکران در ساخت دولت متمرکز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین، ساختمان ذهنی روشنفکران ایرانی تحت تأثیر دستگاه فکری تجدد از یک­سو و میدان سیاسی و اجتماعی پس از نهضت مشروطه از سوی دیگر، در ساخت دولت مدرن پهلوی نقشی بی‌بدیل داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Iranian Intellectuals in the Structure of Reza Shah State

نویسنده [English]

  • Majid Ostvar
چکیده [English]

After the formation of the constitutional system in Iran, the political and social conditions of Iran did not improve and the country went to chaos. The failure of the constitutional movement to establish a centralized and legitimate government and the interference of the great powers of Russia and Britain in Iran forced the Iranian intellectuals and elites to build a new Iran based on modernity and with an emphasis on modernization. Therefore, in order to guarantee the independence and territorial integrity and the establishment of national unity of Iran, they considered the Structure of an absolute government and, with the support of Reza Shah, created a modern state. Since understanding the construction of a modern state in Iran depends on the study of the political, economic and social history of the country, part of the article will be reviewed in a descriptive and historical way. The methodology of the article will also be based on historical sociology. In this paper, the role of intellectuals in the Structure of a centralized government is of particular importance. Therefore, the mentality of Iranian intellectuals under the influence of the intellectual system of modernity on the one hand, and the political and social field after the constitutional movement, on the other hand, influenced the construction of the modern Pahlavi state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Intellectuals
  • Reza Shah
  • Modern State
  • Modernity
  • Modrenization