مفروضات انسان شناختی رابرت نوزیک و نقد اجتماع‌گرایانۀ مکینتایر بر آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رابرت نوزیک، طرفدار اختیارگرایی در برابر دولت رفاه، نظریه ­پرداز عدالت استحقاقی و در جستجوی آرمان­شهر دولت حداقلی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی انسان­ شناختی­ ای است که مبنای نظریه عدالت وی بوده است. نوعی فردگرایی هستی ­شناختی در دیدگاه نوزیک دیده می­ شود که مطابق آن، هویت افراد مستقل از یکدیگر بوده و حقوق آن­ها مقدم بر مفهوم نفع و سعادت است. پس از توضیح مبانی انسان­شناختی نوزیک، این مبانی از دیدگاه اجتماع­گرایی مکینتایر مورد نقد قرار خواهد گرفت و نارسایی­ های آن توضیح داده خواهد شد. یافته ­های مقاله نشان می­ دهد که دیدگاه اجتماع­گرا توجه بیش­تری به واقعیات حیات انسانی دارد. اصرار بر سلب­ ناشدنی بودن حقوق فردی در دیدگاه نوزیک، آن را با بن ­بست­ های غیرقابل حلی مواجه می­ سازد؛ خصوصاً در جایی که بین حقوق افراد یا حق فردی و مصلحت جمعی تعارض ایجاد می­ شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Robert Nozick’s Account of Human Nature and MacIntyre’s Criticism

نویسندگان [English]

  • Seyed Ibrahim Sarparast Sadat
  • Ali Abedi Renani
چکیده [English]

The aim of this study is to characterize the anthropological foundation of Robert Nozick’s libertarian account of justice and compare it to MacIntyre’s theory. Nozick’s theory of justice is based on an individualistic account of human nature according to which human beings’ rights are prior to their ends; these rights, including property rights are inviolable. No account of the human good, common and public good can justify the violation of these rights. On the contrary, in MacIntyre’s view, the good is prior to the rights, there is no human being qua human being independent of its social roles and ends. It is the notion of the good that determine the true scope of rights. Human vulnerability also sets some limits on individual rights. Without a prior understanding of the good, it is not possible to settle moral dispute via argumentation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Robert Nozick
  • Alcudir MacIntyre
  • Anthropology
  • Individualism
  • Justice