بررسی تأثیر بحران سوریه در تغییر بلوک بندی های جدید منطقه ای و بین المللی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مطالعات اجتماعی و علوم انتظامی (گروه راهبردهای امنیتی)- مدیرگروه ترکیه شناسی دانشنامه اسلام معاصر

2 دانش آموختۀ دانشگاه تهران

3 دانش آموختۀ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

با شکل‌گیری بحران سیاسی در سوریه، بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای براساس منافع و علایق خود جهت‌گیری‌های مختلفی را در رابطه با این کشور اتخاذ نموده‌اند. اهمیت راهبردی سوریه در منطقه و نقش آن در ایجاد عمق راهبردی برای محور مقاومت از یک سو و انگیزه­های توسعه­ طلبانۀ برخی قدرت­های منطقه ­ای و بین ­المللی از سوی دیگر باعث شده که بر پیچیدگی بحران در این کشور افزوده شود و صف­ آرایی جدید منطقه ­ای و حتی بین ­المللی با بازتعریف مجدد از امنیت و منافع ملی کشورها شکل بگیرد. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع اسنادی به دنبال آن است تا با ارائه چارچوبی نظری از رئالیسم تهاجمی، به واکاوی انگیزه‌های مهم‌ترین بازیگران بین‌المللی که خواهان سقوط نظام حاکم در سوریه هستند، پرداخته و نقش بحران سوریه را در تغییر بلوک­بندی منطقه­ای و بین­ المللی تبیین کند. بر این اساس، پرسش اصلی این پژوهش این است که بحران سوریه چه تأثیری بر بلوک­بندی جدید منطقه­ ای و جهانی دارد؟ در این مقاله با توجه به گستردگی بازیگران معارض، به نقش امریکا، ایران، عربستان، قطر، اتحادیه اروپا، چین، روسیه و ترکیه که تأثیرگذارترین بازیگران نیز محسوب می‌شوند، پرداخته شده است. یافته ­های مقاله حاکی است که این بحران باعث شده تا در نوع و ماهیت اتحادهای منطقه ­ای و بین­المللی تغییراتی حاصل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Syria Crisis on the New Regional and International Blockings

نویسندگان [English]

  • Ali Sa’adat 1
  • Mohammad Asar Tamar 2
  • Houshang Khazayi 3
چکیده [English]

With the emerging of the political crisis in Syria, regional and trans-regional actors have made different policies based on their interests. Syria strategic importance in region and its role on the strategic point for the resistance axis and for the international powers’ expansionist motivations causes increasing the complexity of the crisis and creating new blocks with redefining the national security and interests. This article by an analytical-descriptive approach and using ducumetary resources, seeks to find out the motivation of regional and international actors by offensive realism framework and explain the Syria crisis role in the creating new blocks.
By regarding this, the main question is “what are the Syria crisis role on new regional and international bocks? Considering the multiplicity of actors, the role of U.S.A, I. R. Iran, Saudi Arabia, Qatar, E. U., China, Russia, Turkey have been studied. The result of the article indicates that Syria crisis had been changed the kind and nature of the regional and international allies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syria Crisis
  • Blocking
  • Foreign Policy
  • Geopolitical Importance