درآمدی بر نسبت آرای سیاسی افلاطون با دولت مدرن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

دولت مدرن در مقام تحقق عملی، سابقه‌ای بیش از چهار قرن ندارد، اما ریشه‌های فکری آن را می‌توان تا بیش از دو هزارسال پیش پی گرفت. یکی از بهترین موارد برای این ریشه‌یابی، نظریة سیاسی افلاطون در باب مدینة فاضله است. افلاطون فلسفه را نیز به­ عنوان مقدمه‌ای بر اندیشة سیاسی خود پرورش می‌دهد و جامعه‌ای را مبتنی بر دیدگاه فلسفی مبتکرانة خود ترسیم می‌‌کند. با ظهور اندیشه‌های لیبرال و سکولار در قرون جدید، انتقادات وسیعی به آرای سیاسی افلاطون مطرح شد، گویی جز با نفی آرای وی نمی‌توان به دولت مدرن تحقق بخشید. در این مقاله، پس از شرح مختصری از ویژگی‌های دولت مدرن، نقاط اشتراک و افتراق آرای افلاطون با ویژگی‌های دولت مدرن و نقش افلاطون در شکل‌گیری دولت مدرن، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Relevance of Plato’s Political Theory to Modern State

نویسندگان [English]

  • Masoud Ghaffari 1
  • Mahdi Aminian 2
چکیده [English]

European modern state has entered in the operational phase about four centuries ago, but its roots back to more than two millenniums ago. One of the best samples of this roots is Plato’s political theory about Utopia. He composed his philosophy as a basis of his political theory and designed a society based on his innovative philosophic views. After the appearance of liberal and secular thoughts in modern centuries, enormous critics were suggested on Plato ideas, like it is impossible for modern state to come into existence unless people deny his views. Writers of this essay, describe their assumptions about characteristics of modern state and then enter in the aforementioned dispute, then suggest the similarities and dissimilarities between that characteristics and Plato ideas. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plato
  • Modern State
  • Moral