دیپلماسی هسته ای ایران در دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی ( 2015 – 1997)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

بی­شک، موضوع هسته ­ای ایران یکی از مهم­ترین موضوعات تاریخ دیپلماسی بوده که اهمیت آن در دهة اخیر باعث شد تا دو عرصة سیاست داخلی و خارجی ایران تحت تأثیرش قرار بگیرند. شروع بحران هسته ­ای از بیانیة سعدآباد تا برجام، راهبردهای متعددی را برای نخبگان ایران بر جای گذاشت و مآلاً، باید این دوران را در یک سیر مرتبط با محیط ­های منطقه­ ای مورد ارزیابی قرار داد. در این پژوهش، به این سؤال اصلی پاسخ خواهیم داد «که دیپلماسی هسته ­ای ایران در بستر زمانی «2015- 1997»، چه راهبردها و الگوهای رفتاری را از منظر نظری جیمز روزنا (با تأکید بر متغیر محیط منطقه‌ای) در دستور کار قرار داده است؟» در پاسخ به سؤال اصلی، این فرضیه مطرح می­ شود که «الگوی رفتاری دیپلماسی هسته ­ای ایران در دولت­های مختلف نسبتاً پایدار بوده، لیکن رفتار انطباقی، تحت تأثیر متغیرهای بیرونی شاهد پویش­ های متعددی بوده است. بدین­سان، ارتباط مستقیمی بین الگوی رفتاری ایران و محیط منطقه­ای آن وجود دارد». روش پژوهش، تاریخی-تحلیلی و شیوة گردآوری داده‌ها نیز کتابخانه­ ای، استفاده از مجلات، مقالات معتبر و منابع اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran’s Nuclear Diplomacy on Khatami, Ahmadinejad & Rouhani Governments

نویسندگان [English]

  • Ibrahim Abbasi
  • Seyed Javad Salehi
  • Mozafar Hasanvand
چکیده [English]

Undoubtedly nuclear subject of Iran is one of the most important subjects of Iran’s diplomatic history. The subject makes an impresstion on internal & external policy of Iran. Iran’s elites have had different approaches in the beginning of nuclear crisis from Sadabad statement to Joint Comprehensive Plan of Action. However we should assess the subject in relationship with a regionl environment. The main Question of the research is what approaches & behavioral models were adopted by Iran in Nuclear Diplomacy from perspective of Rosenau’s theory in 1997-2015? In answer of the question, the research propounds the hypothsis that the behavioral model of Irananian governments have had proportional permanent in the Nuclear Diplomacy, but the model have had different shapes. Research Findings show direct relation between behavioral models of Iran with a regionl environment. Research method is explanatory & historical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear Diplomacy
  • Khatami
  • Ahmadineghad
  • Ruhani
  • JCPA