نظریه سیاسی رادیکال در بستر سرمایه داری متأخر: «قدرتِ سازنده» در اندیشۀ آنتونیو نِگری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

   پس از جنگ دوم جهانی با چرخش نظریه­ سیاسی بسوی فلسفه­ های اسپینوزا و نیچه، شاهد قوام نظریه سیاسی رادیکال متأخر در اروپا هستیم. بویژه پس از دهه ­ی 1990 و در پی تعمیق پدیده جهانی­ شدن، نقد بنیادین مفاهیم همبسته­ ی مدرنیته و سرمایه­ داری از سوی متفکرین رادیکال مطرح شد. در کنار کسانی چون فوکو، رانسیر، آگامبن، دلوز و گتاری، آنتونیو نِگری نیز سهمی مهم در فربه­­ شدن این نظریه داشته ­است. نِگری جهت مفصل­ بندیِ مفهوم رادیکال­ شده­ ی قدرت، تولیدِ زیستی‌- سیاسی را درنظر می‌گیرد. این شیوه‌ی دگرگونِ تولید در قلمروی یک امپراتوریِ جهانی که فضای حکم­رانی سرمایه­­ داری متأخر است جای دارد. به‌زعمِ نگری، تولید زیستی‌سیاسی می‌تواند امکانِ گذر درون­ بودی از امپراتوری را فراهم نماید و درنتیجه ‌روی دیگر قدرت که سازنده است فعلیت یابد. قدرت‌ِ سازنده‌، خمیرمایه­ ی کار و تولید توأم با میلِ افراد و لازمه­ ی تحقق دموکراسی مطلق است. هدف این مقاله آن است که ضمن بررسی متن-زمینه­ محورِ شکل­ گیری اندیشه­ ی آنتونیو نگری، چگونگیِ مفصل­ بندی مفهوم قدرت و درک دگرگونه­ ی وی از این مفهوم را پی­گیری کند. قدرتِ سازنده مفهومی است که به کمک تفسیر رادیکال فلسفه­ ی اسپینوزا مفصل­ بندی شده و در مقابلِ مفهوم مدرن و هابزیِ حاکمیّت قرار می­ گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Radical Political Theory in the Context of Late Capitalism: “Constituent Power” in Antonio Negri’s Thought

نویسنده [English]

  • Mahmoud Iranifard
چکیده [English]

After World War II and with political theory’s direction into
Spinoza’s and Nietzsche’s philosophies, we see the consistency
of the late radical political theory in Europe. Radical critique of
concepts that were associated with modernity and capitalism,
was raised by radical thinkers, especially due to the extension of
the Globalization after the 1990s. Besides Foucault, Rancière,
Agamben, Deleuze and Guattari, Antonio Negri likewise has an
important role in the development of that theory. Negri considers
biopolitical production for articulation of radicalized concept
of power. That transformed mode of production is located in an
global Empire, where it is the space of the governance by late
capitalism. For Negri, biopolitical production can create the
possibility of the immanent passing over Empire. Due to this event,
the constituent side of power will be realized. The constituent
power is leaven of labors and productions that are combined with
the desires of individuals and, that is requisite for realization of
absolute democracy. This article asks the formation of Negri’s
thought and the modality of the articulation of the concept of
power through a text-context-based manner. The constituent
power has been articulated through radical interpretation of the
Spinoza’s philosophy, a concept that encounters with the modern
and Hobbesian concept of sovereignty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Late Capitalism
  • Antonio Negri
  • The Constituted Power of Empire
  • Biopolitical Production
  • Multitude’s Labor
  • Constituent Power