ساختارهای مادی و معرفتی تأثیرگذار بر روابط ایران و عربستان سعودی در دوران پهلوی (با تأکید بر دهه های 1950 تا 1970 میلادی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

ایران و عربستان سعودی از آغاز شکل­ گیری روابط، مناسبات پر­فراز و نشیبی را تجربه کرده ­اند. این نوسان در روابط هم در دوران پهلوی و هم در دوران جمهوری اسلامی به چشم می­ خورد. این مقاله عوامل موثر بر روابط ایران و عربستان در دوران پهلوی و پیامدهای این عوامل برای این روابط را مورد سوال قرار داده است، و این پاسخ اولیه را مطرح می­ کند که به رغم رقابت­ های منطقه­ ای و ژئوپلتیکی ایران و عربستان در این دوره، هم­پوشانی نسبی هویتی و مواجهه با تهدیدات هویتی مشترک در سطح منطقه­ ای و بین­ المللی در کنار الزامات ساختاری نظام بین ­الملل، به همکاری دو کشور منجر گردید. به­ عبارت­ دیگر، در ساختار آنارشیک نظام بین­ الملل دوقطبی، ایران و عربستان سعودی بر اساس ساختار اجتماعی میان «خود»، از یکدیگر به عنوان «دوست» برداشت نموده و بر­این­ اساس روابط میان خود را سامان دادند. در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی و دو رویکرد اجتماعی و مادی برای انجام تحقیق استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Material and Cognitive Structures Influencing Iran–Saudi Arabia Relations in Pahlavi Era (From 1950 – 1970)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Zakerian
  • Mahdi alikhani
چکیده [English]

Iran and Saudi Arabia have encountered vicissitudinous relations from the very beginning. This fluctuation is visible in both Pahlavi as well as Islamic Republic periods. The article has investigated the influential factors and their implications on Iran- Saudi Arabia relations in Pahlavi’s era. In addition, it supplies this initial answer that notwithstanding regional and geopolitical competitions, a relative overlapping of identities as well as confronting common identity threats at regional and international level, plus the structural obligations of international system led to cooperation between both countries. In other words, in the anarchic structure of the bipolar international system, Iran and Saudi Arabia – according to the social structure between “themselves” - perceived each other as “friends” and shaped their relations in accordance with. Furthermore, a descriptive-analytical method plus both material and social approaches have been applied to this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran-Saudi Arabia relations
  • geopolitics
  • identity
  • Constructivism
  • Neorealism