گذار از عدالت شخصی به عدالت نهادی در اندیشه میرزاملکم خان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقاله حاضر در تلاش است تا مفهوم عدالت را در اندیشه میرزاملکم به بحث بگذارد و به این سؤال پاسخ دهد که تلقی وی از عدالت چه بود؟ و از آن تلقی چه قصدی را دنبال می‌کرد؟ پژوهش حاضر با استفاده از هرمنوتیک قصدگرای اسکینر نشان می‌دهد میرزا ملکم‌خان در تلاش بود تا عدالت را از صفت پادشاه به یک نهاد منتقل کند. ملکم برای گذار به عدالت نهادی که در ذهن او در قامت وزارت عدلیه و یا عدالت‌خانه بود، نیاز به وضع قانون به عنوان جایگزین احکام خودکامه شاه و حکام محلی داشت. کاری که به طور ویژه در دفتر تنظیمات و دفتر قانون انجام داد و قوانین یکسانی را برای سراسر کشور تدوین کرد. او در نگارش این قوانین متأثر از کشورهای اروپایی و عثمانی بود. از نظر او با رسیدن به عدالت نهادی ثبات و امنیت در ایران گسترش می‌یافت و از این طریق بسترهای ترقی ایران مهیا می‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transition from Personal Justice to Institutional Justice According to Mirza Malkam Khan Throught

نویسندگان [English]

  • Saied Nasrollah Hejazi 1
  • Mohammad Radmard 2
چکیده [English]

This paper is an attempt to discuss about the justice concept according to MirzaMalkom Khan thought and to answer the questions about his inference and purpose from justice. The present research uses Skinner's intentionalism hermeneutics to show that MirzaMalkam Khan intended to change justice from a king attribution to an entity. He needed law making instead of Jing's tyrant commands and local autocratic system in order to achieve an institutionalized justice which he thought to be as justice ministry or EdalatKhaneh. He realized this dream through special tasks conducted in law office and compilation of unique rules for the country. He was affected by European countries and ottoman rules, in this regard. He believed that the institutional justice is the key to stability and security in Iran and provides the country with development and prosperity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Law
  • Regulations
  • Justice Ministry
  • Intention hermeneutics
  • Stability
  • Prosperity