ارزیابی میزان کاربست روش سناریونویسی در پژوهش های روابط بین الملل در ایران: بررسی روش شناختی مقالات علمی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

آینده ‏پژوهی به مثابه دانش اقدام و یک حوزه مستقل بین رشته ‏ای برخوردار از پشتوانه‏ های معرفت‏ شناختی و روش‏ شناختی است. با این حال،‌ هنوز در سطوح و لایه‏ های گوناگون اجتماعی و در عرصه مطالعات علوم اجتماعی به درستی فهم و درک نشده است و در پژوهش‏های روابط بین‌الملل کمتر آثاری در این زمینه به چشم می‏ خورد. هدف از پژوهش حاضر که یافته­های آن آمده، یافتن عوامل احتمالی کم ­توجهی به سناریونویسی به مثابه یکى از ابزارهاى نخستین و پرکاربرد در آینده ­پژوهی در پژوهش ‏های روابط بین‌الملل در ایران است. بر این اساس، بررسی آینده‏شناسی، روش‏ شناسی و محتواشناسی مقالات پژوهشی تولید شده در حوزه آینده‌پژوهی با تکیه بر روش سناریونویسی در نشریات تخصصی علوم سیاسی و روابط بین­ الملل در بازه زمانی 1392-1388 با رویکرد تحلیل روند به صورت کمّی ـ آماری و با رویکردی انتقادی مورد ارزیابی قرار گرفته است.یافته­ های پژوهش نشان می ­دهد بداعت و تازگی این حوزه مطالعاتی، باورهای نادرست و انتظار غیرعلمی از آینده ­پژوهی و روش­های مناسب کاربست آن، آشنایی اندک اساتید، دانشجویان و پژوهشگران روابط بین ­الملل با این حوزه مطالعاتی، زمان­بر بودن و هزینه مالی انجام چنین پژوهش ­هایی و در نهایت عدم انباشت دانش حاصل از یافته­ های آینده­ پژوهی عوامل احتمالی مؤثر در ضعف توجه به آینده­ پژوهی به طور عام و سناریونویسی به طور خاص است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futures Research Methodology of political science and international relations: Relying on the method of Scenario Writing

نویسندگان [English]

  • Ali Ashraf Nazari
  • Fatemeh Mahrouq
  • Amir Abbasi Khoshkar
چکیده [English]


Future studies of acting as an independent interdisciplinary field of epistemology and methodology is the support. There are still different levels and layers of social and studies in the field of social sciences is not properly understanding and research works in the field of international relations can be seen below. The aim of this study is that its findings come to find possible causes of inattention to scripting as one of the tools used in the first and futures in the study of international relations in Iran. Accordingly, the next review of the methodology and content of research papers produced in the field of futures studies relying on scripting methods in specialized journals in political science and international relations in the period 2009-2014 with the approach of the analysis to quantify - statistical evaluation is critical.
The findings show that innovation and novelty of the field of study, unscientific myths and expectations of future research and application of appropriate methods, the familiar little professors, students and researchers of international relations in this field of study, time consuming and financial costs such research and the lack of accumulated knowledge of the possible factors contributing to the lack of attention to the findings future studies in general and in particular.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario Writing
  • uncertainty
  • international relations
  • international relations research