مشروعیت قانون در جوامع کثرت‌گرا از نگاه هابرماس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مشروعیت قانون در جوامعی که از حیث جهان‌بینی کثرت‌گرا هستند و همه اعضای آن لزوماً دارای باورها، ارزش­ها و منافع مشابهی نیستند که قانون با ارجاع به آنها مورد پذیرش عقلانی همگان واقع شود، بر چه اصولی می­تواند استوار شود؟ این پژوهش بر آن است تا مسئله مشروعیت قانون در جوامع کثرت‌گرای کنونی را از دیدگاه یورگن هابرماس مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. تلاش هابرماس برای ارائه توجیهی پسامتافیزیکی از مبانی هنجاری دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی به نتیجه می­انجامد که وی از «فرایند دموکراتیک» به عنوان تنها شیوه‌ی معتبر برای وضع مشروع حق دفاع کند. فرآیند دموکراتیک محصول تلاش یک جامعه برای سامان بخشیدن مشروع به امور خود از طریق عقلانیت ارتباطی و نهادی­شدن اصل گفتمان به عنوان نقطه شروع تحقق عملی و اجرای پروژه هابرماس است. شهروندان به منظور سامان بخشیدن به امور خود باید به صورتی آزادانه برای یکدیگر یک سری از حق­ها را به رسمیت بشناسند که منجر به شکل­گیری سیاست گفت­وگویی می­شود.  وی در این مسیر «قانون موضوعه مدرن» را  به عنوان شیرازه‌ی هنجاری جامعه‌ای متکثر و عاملی برای حفظ همبستگی شهروندان در این شرایط معرفی می‌کند. هابرماس در طرح خود برای برآوردن الزامات مشروعیت سیاسی با به­کارگیری همزمان اصول خودآیینی خصوصی و عمومی در رابطه­ای متقابل با یکدیگر به فراسوی سنت‌های فلسفه سیاسی لیبرالیسم و جمهوری‌خواهی گام نهاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habermas on the Legitimacy of Law in Pluralist Societies

نویسندگان [English]

  • Hamid Yahyavi 1
  • Mansour Boustani 2
چکیده [English]

On what principles the legitimacy of law could be based in societies with pluralist worldviews, where all the members of the society do not have necessarily the same beliefs, values, and interests that the law could be rationally accepted by all population with reference to them? This study tries to examine the problem of legitimacy of law in the contemporary pluralistic societies from Habermas' point of view. The attempts by Habermas to provide a post-metaphysical justification for the normative foundations of democratic state based on the constitution will be effective only when he defend the "democratic process" as the only reliable way of legitimate establishment of rights. In this way, he introduces the "modern statute" as the normative binding of pluralist society and the factor by which the solidarity of citizens in this condition will be maintained. In his plan to meet the requirements of political legitimacy by simultaneous use of private and public autonomy in a mutual relationship, Habermas pass through the liberalism and republicanism traditions in political philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legitimacy
  • Law
  • Legal System
  • Democracy
  • Integration
  • Habermas