اینترنت، تحول فرهنگ سیاسی و چالشهای سیاسی حکومت کویت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

اینترنت و شبکه­ های اجتماعی، نقش بسیار مهمی در تحول فرهنگ سیاسی و گسترش آگاهی­های سیاسی-اجتماعی و اعتراضات داشته­اند. وقوع انقلابات در شمال آفریقا و خاورمیانه بر اهمیت نقش سیاسی و بسیج­گرانه اینترنت افزود، به طوری که از آنها به عنوان انقلاب­های فیس­بوکی یاد می­شود. از دهه 1990 به­این­سو، در بین شیخ­نشین­های خلیج فارس، کویت فضای سیاسی نسبتاً باز داشته است و در ارتباط با آزادی نسبی رسانه­ها، آزادی­ها، رقابت­های سیاسی و حقوق شهروندی وضعیت نسبتاً خوبی دارد. در این نوشتار، نگارنده با رویکرد جامعه­شناختی سیاسی و روش تحلیل ثانویه، داده­های برگرفته از پیمایش­های منطقه­ای و جهانی و مطالعات کمّی-تجربی انجام­شده، درصدد است الف) تاثیر اینترنت و شبکه­های اجتماعی بر تغییر و تحول نگرش­ها و باورهای سیاسی و گسترش آگاهی­های سیاسی و  ب) تأثیر تحول فرهنگ سیاسی بر شکل­گیری و گسترش چالش­ها و اعتراضات سیاسی و اصلاحات سیاسی انجام­شده در کویت را بررسی کند. فرضیه اساسی در این نوشتار آن است که اینترنت و شبکه­های اجتماعی عمدتاً بر تحول فرهنگ سیاسی جوانان تحصیل­کرده شهری، اعضای وابسته به طبقه متوسط جدید و تحصیلکرده­های دانشگاهی کویت تأثیر داشته است  نه مردم عادی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Government Internet, Development of Political Culture and Political Challenges of Kuwait

نویسنده [English]

  • Khalil Sardarnia
چکیده [English]

Internet and social networks have had very important role in development of political culture and extention of socio-political awarenesses and protests. Occurrence of revolutions in north Africa and Middle East increased the importance of internet’s political and mobilizational role , so that be remembered those as facebook revolutions. After 1990s onward, Kuwait among the Sheikhdoms has had partly open political space and has good situation about relative freedom of mass media, freedoms, political competitions and citizenship rights. In this article, by political sociological approach and the method of secondary analysis of data earned from regional & world surveys, the author tries to explain, A: the impact of Internet and social networks on development of political attitudes and beliefs and extention of socio-political awarenesses, B:  the impact of development in political culture on shaping and extention of political challenges, political protests and carried out political reformations. In this article, the basic hypothesis is that, internet and social networks mainly have had impact on development of educated urban youth, the members of new middle class and university educates, not on masses and Beduins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kuwait
  • Political challenges
  • Political Culture
  • Internet
  • Social Networks