هند و پاکستان: مدیریت منازعه پس از 199

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده منازعه هند و پاکستان به عنوان یکی از پایدارترین مسایل نظام بین الملل بعد از جنگ دوم جهانی، با آزمایش های هسته ای این دو کشور در سال 1998 وارد دوران جدیدی شده که ویژگی آن مدیریت تعارضات است. مسئله ای که اکنون مطرح می شود این است که چگونه دو کشور در این وضعیت شکننده، منازعه خود را مدیریت کرده و از ورود به جنگ پرهیز کرده اند. هدف مقاله حاضر، پاسخ به این سؤال است و طی چند گام به آن پرداخته می شود. پس از مرور رویکردهای موجود و ترسیم فضای کلی روابط دو کشور، تلاش می شود تا چارچوب نظری مدیریت منازعه و ابزارهای آن تب یین شود. سپس بر اساس این چارچوب، منازعه آنها و چگونگی مدیریت آن در سه نقطه بحرانی بررسی می شود. این سه نقطه عبارتند از: جنگ محدود کارگیل، بن بست بزرگ 2002 - 2001 و مواجهه ناتمام 2008 . طبیعی است که مدیریت منازعه آنها در دوره های بین این نقاط نیز در جریان بوده و مورد توجه واقع خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

India and Pakistan: Managing the Conflict After 1998

نویسندگان [English]

  • Homeira Moshirzad 1
  • S. Ahmad Fateminejad 2
چکیده [English]

Indo-Pakistani conflict is among the most durable and important issues of international system after the World War II. The main question that this article seeks to address is how the conflict has been managed in the fragile situation after their 1998 nuclear tests. This is a key question regarding severity of conflict in the period, particularly in the crises; which have been unprecedented since early 1970s. The article aims to answer the above question in some steps. First, it is tried to provide a theoretical frame based on conflict management theory and methods of conflict settlement. Then, management of the Indo-Pak conflict is studied during three crises: Kargil limit war 1999, great standoff 2001-2, and unfinished confrontation 2008. Lastly, the notes will be summarized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indo-Pakistani Conflict
  • Conflict Management
  • Kargil Limit War
  • Great Standoff
  • Unfinished Confrontation