تفاوت‌شناسی گونه‌های سلفی‌گرایی معاصر: با تاکید بر توحید حاکمیت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پیروی از سلف صالح، شعار بسیاری از گروه‌های اسلامی اهل سنت در عصر حاضر است. تاکید بر مباحث شرک و مصادیق آن، توحید و چگونگی حصول به آن و نیز مبارزه با بدعت‌ها در جامعه اسلامی از مهمترین اهداف این گروه‌های سلفی‌گرا قلمداد می‌شود. اما با این وجود، در عمل اختلافات و به تبع آن، دسته‌بندی‌هایی در این جریان فکری مطرح است. اهمیت موضوع آن است که از یک سو درچند دهه اخیر تحولات سیاسی زیادی در منطقه و جهان اسلام رخ داده و از سوی دیگر تحول ودگرگونی‌هایی در ساحت فکر مطرح شده است که این مهم نیازمند گونه‌شناسی جدیدی از این جریان‌ها است. از این رو پرسش اساسی مقاله این است که «با توجه به تحولات فکری و سیاسی در سلفی‌گرایی جدید، بر اساس چه معیارهایی می‌توان یک دسته‌بندی عینی و مناسب از سلفی‌گرایی معاصر ارائه داد؟» فرضیه مطرح آن است که معیارهای چهارگانه «زمانی»، «اعتقادی»، «سیاسی» و به ویژه «توحید حاکمیتی» گونه‌شناسیِ شامل و مناسبی از این جریان ارایه می‌نماید. برای این منظور، با رجوع به شبکه اجتماعی یوتیوب، داده‌های صوتی و تصویری علمای بارز سلفی‌گرا و غیر سلفی‌گرای معاصر جمع‌آوری شده است. در ادامه با استفاده از نرم‌افزار تحلیل محتوای کیفی مکس کیو‌دی‌ای 2020 به تحلیل آنها مبادرت شده است. نتایج حاصله در قالب یک فلوچارت خود را نشان می‌دهد که بر اساس آن جریان‌ها سلفی‌گرایی معاصر چهار مسیر را طی می‌کنند که عبارتند از: اصول‌گرایی، عمل‌گرایی اصلاح‌طلب، عمل‌گرایی انقلابی و جهادگرایی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of different forms of modern Salafism: focusing on the concept of Monotheism of Sovereignty

نویسندگان [English]

 • Jamal Gavili kilaneh 1
 • reza khorasani 2
1 student of Beheshti University
2 Assistant Professor of Political Science and International Relations Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Following Salaf Saleh is the motto of many Sunni Islamic groups in the present era. Emphasizing the issues of polytheism and its examples, monotheism and how to achieve it, as well as fighting heresies in Islamic society are considered to be the most important goals of these Salafist groups. However, in practice, there are differences and, as a result, categories in this current of thought. The importance of the topic is that, on the one hand, in the last few decades, there have been many political developments in the region and the Islamic world, and on the other hand, there have been changes in the field of thought, which requires a new typology of these currents. Therefore, the basic question of the article is that "according to the intellectual and political developments in the new Salafism, based on what criteria can an objective and appropriate classification of contemporary Salafism be presented?" The proposed hypothesis is that the four criteria of "time", "belief", "political" and especially "sovereign unity"( Monotheism of Sovereignty) provide an inclusive and appropriate typology of this movement. For this purpose, by referring to the YouTube social network, audio and video data of prominent contemporary Salafist and non-Salafist scholars have been collected. In the following, they have been analyzed using the qualitative content analysis software Max QDA 2020. The results show themselves in the form of a flowchart, according to which currents of contemporary Salafism follow four paths, which are: fundamentalism, reformist pragmatism, revolutionary pragmatism and jihadism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • " Contemporary Salafism"
 • "Types of Salafism"
 • "Savior Sect"( Najiya Sect)
 • "Sovereign Unity"(Monotheism of Sovereignty)
 1.  

   

  منابع فارسی

  1. احمدوند، شجاع (1386). دو قرائت مختلف از سنت اسلامی، رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 10.
  2. البوطی، محمد سعید رمضان (1389). سلفیه بدعت یا مذهب: نقدی بر مبانی وهابیت. ترجمه حین صابری. انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، ایران.
  3. دکمجیان، هرایر (1383)، اسلام در انقلاب، جنبشهای اسلامی معاصر در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، شرکت انتشارات کیهان، تهران.
  4. الرشید، مضاوی(1393). عربستان سعودی و جریان‌های اسلامی جدید، ترجمه رضا نجف‌زاده، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات،تهران.
  5. طالبی آرانی، روح اله و گویلی کیلانه، جمال (1395). جهانی شدن عملکرد سلفی‌گری در پرتو گسترش فناوری ارتباطات: مطالعه موردی داعش. فصلنامه سیاست جهانی، دوره 5، شماره 4.
  6. فرمانیان، مهدی (1388). فرق تسنن. قم: نشر ادیان.
  7. کامروا، مهران (1391). خاورمیانه معاصر. ترجمه محمد باقر قالیباف و سید موسی پورموسوی، نشر قومس، تهران.
  8. گریفیتس، مارتین (1394). دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان. ترجمه علیرضا طیب، چاپ سوم، نشر نی، تهران.
  9. میراحمدی، منصور، و ولدبیگی، علی اکبر (1393). جریان‌های سلفی؛ از انقیاد تا افراط گرایی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 5 شماره 2، 111-132.
  10. هالیدی، فرد؛ بوزان، باری؛ بوش، هینه و دیگران (1390). خاورمیانه نو: نظریه و عمل. ترجمه عسگر قهرمان پور. انتشارات امیر کبیر، تهران.

   

  منابع انگلیسی

  1. Ali, M. B. (2015). Roots Of Religious Extremism, The: Understanding The Salafi Doctrine Of Al-wala'Wal Bara'(Vol. 9). World Scientific. Available at: https://b2n.ir/892838
  2. WIKTOROWICZ, Q. 2006. Anatomy of the Salafi movement. Studies in Conflict & Terrorism, 29, 207-239.

   

   

   

  منابع عربی

  1. بابائی، حبیب الله و خراسانی، رضا (2014). الحضاره و الحداثه فی الفکر العربی المعاصر. مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی، بیروت.
  2. بال، سلطان (2014). السلفیة الکویتیة ونفوذها المتنامی فی بلاد الشام. مرکز کارنیغی للشرق الاوسط.
  3. شحرور، محمد (2015). الدین و السلطه قراءه معاصره للحاکمیه. دار الساقی، بیروت، لبنان.
  4. الشوایشی، سلیمان، مفهوم السلف و السلفیه قدیماً و حدیثاً، الشریعة و الدارسات الاسلامیة، عدد 22
  5. صراط الحق، علی (2000). القرضاوی فی العراء، موقع اهل سنة والجماعت، معهد دار السنه و الجماعه، بنغلادش.
  6. الطائی، نجاح (2012). الوهابیون خوارج ام سنه؟ الطبعه الاولی، دارالهدی لاحیاء التراث، قم، ایران.
  7. الطبلبی، شکیب بن بدیره (1392). نافذه علی اهم الفرق و المذاهب الاسلامیه، مرکز المصطفی (ص) العالمی، قم، ایران.
  8. علی عبید، سعید(2008)، تنظیم القاعده النشاة، الخلفیة الفکریة، الامتداد، القاهره، مکتبة مدبولی
  9. ولد اباه، السید (2014). الدین و السیاسه و الاخلاق: مباحث فلسفیه فی السیاقین الاسلامی و الغربی. جداول للنشر و الترجمه و التوزیع، البعه الاولی، بیروت، لبنان.

  منابع کردی

  • علی(کاروانی)، ابوبکر(2015)، داعش له نیوان توندره ویی ئاینی و شکستی دوله تدا، چاپ خانه روژ هه لات

  آدرس سایت و کانال یوتیوب

   

  1. . https://www.youtube.com/watch?v=ce6zraQvth8
  2. inoor.ir
  3. net
  4. https://b2n.ir/q78721
  5. https://b2n.ir/q78721
  6. https://b2n.ir/w43049
  7. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/civilization
  8. https://www.mehrnews.com/news/2911824/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D\
  9. https://www.merriam-webster.com/dictionary/civilization
  10. https://www.youtube.com/live/x3JeFGdkL1Q?si=HTqrLLuq7N-NWOu7
  11. https://www.youtube.com/live/xI1t6Mj6hwA?si=GhCL_90b5LTzn600
  12. https://www.youtube.com/watch?v=4MYjEWR7O-0
  13. https://www.youtube.com/watch?v=6c_ohGCNsQQ
  14. https://www.youtube.com/watch?v=BscjrhLLcTs&t=37s
  15. https://www.youtube.com/watch?v=CtaKcMKn_fM
  16. https://www.youtube.com/watch?v=DPVmRrZ3txg
  17. https://www.youtube.com/watch?v=FE4fTr89NEY
  18. https://www.youtube.com/watch?v=guUl5Vg-cos
  19. https://www.youtube.com/watch?v=iKHCKnM33h0&t=2s
  20. https://www.youtube.com/watch?v=lkZHrMmuY-I
  21. https://www.youtube.com/watch?v=n7t9Xjod35E
  22. https://www.youtube.com/watch?v=twWXLgxgS6k
  23. https://www.youtube.com/watch?v=vNqUu1Ex_II
  24. https://youtu.be/2mbsbjRerCc?si=veKYQJTBzQe-UPuP
  25. https://youtu.be/2P_SMKX0I1o?si=tn-ot0m3TsQPbtHc
  26. https://youtu.be/32Rvjf-M1-g?si=jW1j5LeTAHECLEEP
  27. https://youtu.be/33fEMrYWIsE?si=al3o-I-Pgplssqyw
  28. https://youtu.be/3b29HZztC4A?si=ZV6RJ3oSKWyEwVEX
  29. https://youtu.be/3eCYk84GVf0?si=8ibbrqXE2460dXIw
  30. https://youtu.be/3ihRH4pavJc?si=PpJU3L3C8FiKAjNO
  31. https://youtu.be/3pVrQaSU1eY?si=iv0ABM1WutZIOXyB
  32. https://youtu.be/3pVrQaSU1eY?si=yOT5b3LQuATUoYeG
  33. https://youtu.be/3WnK0CoRBmo?si=fbS7zPpvXZLPDlZY
  34. https://youtu.be/4AHQW3FaVOE?si=L6Mu26OIgJKyadnF
  35. https://youtu.be/4VNdxNGTvtg?si=0JTpjzD_oHh-YjEh
  36. https://youtu.be/5tiKatHupSk?si=ai657vk8Is9Kr4W0
  37. https://youtu.be/6jWxeJojIG0?si=BecEtZoYtdivSAbA
  38. https://youtu.be/71cdi59_YmE?si=zngv9zcYtCo5Ibpq
  39. https://youtu.be/75RH1dLRQbI?si=EebVybX8oEBvvBsz
  40. https://youtu.be/7bXHGhFbOIc?si=iznDSP1j_adA30r2
  41. https://youtu.be/7f2sfEHV5Ts?si=cJ81Nnml1CIw3tKK
  42. https://youtu.be/8PI0QoLi8ZY?si=dTx77W7ZRyQSR8RU
  43. https://youtu.be/8ZvRdra7Z-c?si=nqO5PdC1i-_bVspg
  44. https://youtu.be/98l43I5Xw6o?si=9xaFQTyWbxYlByer
  45. https://youtu.be/9FZN1AIe2mc?si=UdrcFQJoksY7bI3S
  46. https://youtu.be/9ZYARauHw3c?si=ueVfJ_uP0_2rMlD2
  47. https://youtu.be/a_yY9bvDzz8?si=8VLb_znCaiNsh-Sq
  48. https://youtu.be/A-73DkhfwY8?si=Q6n8Z4MQyAWFq9wM
  49. https://youtu.be/ac2gcDEK7RQ?si=LUs4GifbrFNueIsZ
  50. https://youtu.be/AEkGF-LhQGY?si=ZIGwVGIZalS8nY3b
  51. https://youtu.be/AhGpUTQCxYk?si=WGtO5LNlZkWG7QIo
  52. https://youtu.be/Aot8jOv7Ak0?si=poyKnO23pUgaUkBr
  53. https://youtu.be/aSAToA8ONWU?si=ZvOTmcxKroOMia98
  54. https://youtu.be/AwH7H_raygo?si=0f9MCdG0mJ4FL2gs
  55. https://youtu.be/b_NIog90FqA?si=pGvW28gU5wA2XR0N
  56. https://youtu.be/B2vGseHK4Po?si=3i81awJydz5ZZ199
  57. https://youtu.be/Be0d5n_PfgA?si=8BENmAp6CB3uhiuW
  58. https://youtu.be/b-MusNMlFek?si=ymJzHgNG9Asc-eg2
  59. https://youtu.be/BRy2c2mjf-4?si=l89ysO1wqC5YLp0n
  60. https://youtu.be/BS7o6rkutVI?si=GCAeGeQmEMTTf2W1
  61. https://youtu.be/BVCifZ3gHys?si=PKrt4wQAX25wL9vh
  62. https://youtu.be/bWEY0G4Rai4?si=Wd3DDuZoh7sFBFEs
  63. https://youtu.be/bXYmRJ_Ww94?si=1r15AUV6DK1XJaJb
  64. https://youtu.be/C825fzdDm6A?si=Nv8NICgEVuQMPGPS
  65. https://youtu.be/CAxtPuGR9ZQ?si=EnuXmMJbZFUAZkPA
  66. https://youtu.be/CDfCi7Ba0rY?si=MIoxtNIgog5f2xkM
  67. https://youtu.be/D_GhXiFHqDA?si=Shpegbh8w0jPYI7M
  68. https://youtu.be/D6Iwd_BPEnQ?si=nOidks7ATN1M_E3T
  69. https://youtu.be/d9-GEmPuRHQ?si=TCHX5JLHpY7oUyOQ
  70. https://youtu.be/dEGsROjnCL4?si=axU7eghfy3c4koQc
  71. https://youtu.be/dhcjdUJUzpo?si=Ayo5mcKM3NIxG6hC
  72. https://youtu.be/diPyCK_Z7NI?si=wcjINIiRNoqNYh6-
  73. https://youtu.be/dsbl1TD2-B8?si=DK3RhvWj2ydMgrdk
  74. https://youtu.be/DYEPaYudkw0?si=roLfEL5z-1CntQL0
  75. https://youtu.be/DzicqDUcmNs?si=_1pRRJH_bBtDB0Z5
  76. https://youtu.be/EMeNJLcsl6w?si=paOyQMMMYPug5NqA
  77. https://youtu.be/F7_yb7kNPzc?si=mDHr3_CR9-3MxSov
  78. https://youtu.be/fcvQamvf_3g?si=OTeKwDkf1vdg7LFN
  79. https://youtu.be/ffzC5oKaXU4?si=CFW6V4GYBaeYyW-R
  80. https://youtu.be/FLh26wR-slw?si=PtJb0kHQTC-SXUa_
  81. https://youtu.be/fltzz9V0KCw?si=df6-Hbojb6nmZle6
  82. https://youtu.be/fRYxG4NSlAc?si=VTioxg26YIBd-Q0m
  83. https://youtu.be/fTuYXyZfg7w?si=yRXDV9ztLbBnQDpx
  84. https://youtu.be/G1V6671k_6Y?si=r9_1UQ7As3t4akWZ
  85. https://youtu.be/GMBsaD9_wI0?si=x-jJ7hkWPoD70b-2
  86. https://youtu.be/GQ1MwY8vJbQ?si=FSxAQwzD1cJsMQiJ
  87. https://youtu.be/GW_itRNyef8?si=e8pXFjTCA6q4bnTc
  88. https://youtu.be/H2OLxTaTWBw?si=GxR_sHdI1gBQTRfN
  89. https://youtu.be/HPFHOUpMV48?si=5Lig0NwxpyhA01Ob
  90. https://youtu.be/H-TdtWqXkrs?si=Su9nubm9SE-mlL2k
  91. https://youtu.be/hV8azTT6BGk?si=cLLf4PInWhNpztx6
  92. https://youtu.be/HwDqJTK6ids?si=W_jleWgyjAG97LOx
  93. https://youtu.be/ICEqgy_3Q3I?si=Lm9mGhaoGZHDjtLR
  94. https://youtu.be/I-dqIvq79oE?si=5A1pxw6INbFeCjqx
  95. https://youtu.be/IkolNfxW-bQ?si=prIvsXS_m7eN0xJW
  96. https://youtu.be/IRvCqb75cRE?si=tMl5D3bkXevHeL9Z
  97. https://youtu.be/Iutt-jyDpFA?si=2mxxyolrdRfyYXBR
  98. https://youtu.be/jEoYDCO-vrA?si=Z-zxMWKKLUylihbl
  99. https://youtu.be/jHmEqf2WJic?si=l0Gw-S2gZPAJhaLJ
  100. https://youtu.be/jinzNMT0Tnc?si=VQj9H-Vnbgh6834m
  101. https://youtu.be/jLitJ_CjYWI?si=iQ-dSS3S0_1UVVmp
  102. https://youtu.be/jTMqjzxus-A?si=VQx88dDB3opFUKGQ
  103. https://youtu.be/jY1BUITuhAY?si=sv-eluU_s3pTsIT1
  104. https://youtu.be/K-hAwQSS8ak?si=eeXfTH4gLT7Yi9u7
  105. https://youtu.be/L_TJ88x7xkw?si=AFQr2rJkX1bo_sqc
  106. https://youtu.be/LCW5iyJqtsA?si=877sgojQd0XORztt
  107. https://youtu.be/Luk2q1IL-MY?si=Mv7pWQYBo_doa2WN
  108. https://youtu.be/lW275EKl8HY?si=2f2JrmgK4faS50-d
  109. https://youtu.be/m4GR3cWKx-Y?si=1kyLBcZdAYw4aKqD
  110. https://youtu.be/M83-BvvCjQs?si=3XnX5p4ZBC5wQL3U
  111. https://youtu.be/M8fwO5T3x3M?si=-uc389pHxYnGGtvi
  112. https://youtu.be/meA4kL6Haqw?si=lj0JaZiqYMRxMwf1
  113. https://youtu.be/MIulmo5eiGc?si=nZ14ghVsm3AapDvI
  114. https://youtu.be/MjqSg75FawE?si=qR7xJ1Ll8Q6ThUgv
  115. https://youtu.be/MYZwW2L1esw?si=YT6q_xQQdUrgk7xf
  116. https://youtu.be/N1r5gUHMKDE?si=z2M87inVvSrGPdNR
  117. https://youtu.be/N4B7tXGv61k?si=CPvSf7jdz92VIxHU
  118. https://youtu.be/nDSqNdhGtKY?si=STbvHA5YpRAKC2Wn
  119. https://youtu.be/nkkVgIxktWI?si=mfKKF5_gUybwFukJ
  120. https://youtu.be/nKL3cGxFZ5U?si=Y4onATl-V5hZlBvT
  121. https://youtu.be/Nl-wPtMdgNY?si=GNAw85fCi4iIxx0L
  122. https://youtu.be/nRaxbd0hD4Q?si=edpoMkQrTJIHWrp9
  123. https://youtu.be/nrUz4ahe5Rg?si=vQejQZ6xo_uKdMtl
  124. https://youtu.be/Nvaj8PZlkXE?si=cZAa2-27o30MEJsU
  125. https://youtu.be/nXMAtfW_JPI?si=ZgL7UJ52sTtw-AhB
  126. https://youtu.be/O5JuXvG1YVM?si=10koIJ5LfG57opGb
  127. https://youtu.be/O7uy03uEA8w?si=pBYL32aLRg4kJ7Ms
  128. https://youtu.be/Ox8ASmom-AE?si=M9oRpBfaaL_NPDQP
  129. https://youtu.be/oYYdl9BGKGk?si=D0PVLqKLj_ZuWZ9n
  130. https://youtu.be/-PO2rS9aGNQ?si=jPZpHaTN_M3Q82y8
  131. https://youtu.be/pqH82pk4VMg?si=QUkGUR_TzrxVuw26
  132. https://youtu.be/PSCSTBa59to?si=spS0z28Bzc0AQfKk
  133. https://youtu.be/pt5XCSyws68?si=5z1ZfdrW8lGmBYEn
  134. https://youtu.be/PvAV1K_qNCk?si=JUX7reWZ6iKJrlRO
  135. https://youtu.be/PwYOu38qFpQ?si=FSssY40fcLNad8KK
  136. https://youtu.be/PYqMWbN6-24?si=qRd7la-CdrewRZ0s
  137. https://youtu.be/q3bFwbvhQcA?si=3jjIN7jh0mfodM9Z
  138. https://youtu.be/QgKle3OWOFU?si=pG91Mo6AsMbmTfzw
  139. https://youtu.be/qJOhldyzAwI?si=s2vaC0zrYsbO7BTE
  140. https://youtu.be/QwpmhGkt69Q?si=2e2WHe9FxHMTSyRS
  141. https://youtu.be/ReF5fF8OAPw?si=WDb9FRjdwm2-mVTp
  142. https://youtu.be/rlTWj_gDAK4?si=0m9SsYz3xfFz1NdZ
  143. https://youtu.be/rPqzi2C2G68?si=3mQ-i4j-jdOokmOS
  144. https://youtu.be/rtO0OJm6_tw?si=DEHk0dFD7cTmfARp
  145. https://youtu.be/SbPKmZ2myu4?si=P2q3DuFkSpulyrrX
  146. https://youtu.be/SCiqrnHGtnw?si=rTDdbMujkmhLaVpo
  147. https://youtu.be/shbIK0K_Ul0?si=dLnPaakv_sB0mrz-
  148. https://youtu.be/Sn956LAGKBY?si=eFtILunWZKOwRLR6
  149. https://youtu.be/snfbibA0XHk?si=Udr6lpkpoD7f8_JZ
  150. https://youtu.be/sUxHlXjpSh4?si=ACFbeat1d6L5mxlr
  151. https://youtu.be/sVHN7cWQOUI?si=DDYax7kMqztFviNk
  152. https://youtu.be/sY-fV_GCKgU?si=yEKb83ir7lxqgcqF
  153. https://youtu.be/Szr9JdoLcOI?si=SsbycWC0IirmBess
  154. https://youtu.be/t1mzgSBtis4?si=U_HuTe7SyWYEK00S
  155. https://youtu.be/tIYkRp5itCo?si=7g4dFK68KbxSogVi
  156. https://youtu.be/tK0DcEBqfmc?si=0KepoLeb8sHY2YRw
  157. https://youtu.be/TN_2z9yBd9k?si=DqqqpA6IgFslFORX
  158. https://youtu.be/TPf8kZqHDzU?si=xoysV1SiEY3fMyHz
  159. https://youtu.be/TysmF4rNHlU?si=VewIYnBdwqvClif_
  160. https://youtu.be/U55LdVdIdYQ?si=jdCFXO-yLJ6iBKQo
  161. https://youtu.be/-UZ4psWJ1-E?si=3OrL1EwzZkJxZUaH
  162. https://youtu.be/VkcsUiO-S5s?si=uFBpD5HMWtpDkGCl
  163. https://youtu.be/vmTo97O5R0Y?si=H1ujPqsKB69Esbfo
  164. https://youtu.be/vsF7l_XpgeU?si=ZroqDTm__4r7MFh0
  165. https://youtu.be/Wh-lrki5eh0?si=ym893KyEtZfcIUjN
  166. https://youtu.be/wi2bKNPBF-4?si=OAfZq_qXQLdsH8Rq
  167. https://youtu.be/WnPki9helmE?si=HzvXknhWrH0Pf1JL
  168. https://youtu.be/wwIiBQLoJJs?si=2jhf0FicP3IFyq2R
  169. https://youtu.be/x-Ar1Q8G9SI?si=5UlW2VsnprhybU8D
  170. https://youtu.be/xbmjk84dLIM?si=-HvfGsdGCMVDXd3o
  171. https://youtu.be/XfqNMLg7kWg?si=aJ7AS4B7t6v76-uW
  172. https://youtu.be/XGacAjtNiq8?si=ThuctzfkgiPOjE0w
  173. https://youtu.be/xLQA5NGZvpc?si=SgT1da8dRN_BLVDD
  174. https://youtu.be/xPcg7ZLZmMw?si=E82Hq2J2pMDsne4d
  175. https://youtu.be/xVuGbacKXqY?si=WQhmCbt1mlmuZXWv
  176. https://youtu.be/XZ9vFvBAC3w?si=047iTcTajr9df2m4
  177. https://youtu.be/XZHLtDZv_C0?si=w3UjnsN72dV-9H2g
  178. https://youtu.be/y2J1LbZNCfs?si=5U50WZeKwwZbpggw
  179. https://youtu.be/YeENXzI8muQ?si=6yXKTM-HFhRBeOTN
  180. https://youtu.be/YHwQ1Ni4gmw?si=AKhvVpsZ9U4gTzme
  181. https://youtu.be/yKsD0_Pt2kg?si=gzLwByg-ae5tXiZW
  182. https://youtu.be/-YNw3HZindI?si=JH6xYySXk1WtbDOF
  183. https://youtu.be/yTXItC6iotE?si=5z39GS1ktgMs_z5e
  184. https://youtu.be/yumc7QitTTs?si=Au61VdA4lRfTquuD
  185. https://youtu.be/YXDujCV7yEI?si=GfolSCC0PSUxECwl
  186. https://youtu.be/Z4ZhxTOJ9Ow?si=Aj3sXdjBXWNMXi4E
  187. https://youtu.be/Z7YAS6lIQr8?si=HdXNcecJlcyS2xTo
  188. https://youtu.be/-zfKVtKjkv8?si=9f0W3XisGhBs3CvF
  189. https://youtu.be/ZnDA-o33grI?si=NbD2oxbeYkUSFr7c
  190. https://youtu.be/ZORl3KV3b2Q?si=xienKAoEsVOMmjms
  191. https://youtu.be/zx6F_7YNtFU?si=ahsKDM_dhcKAFuO0
  192. https://youtu.be/zzQOjkukKmo?si=NYkvijj8Xz3ZCLu9